1 - 20 z 206
Zoradit podľa:
Vedúci/a kancelárie SAAVŠ

náplň práce: • zabezpečovanie riadneho chodu agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia, • riadenie kancelárie agentúry, • vypracúvanie návrhu rozpočtu agentúry, • kalkulácia nákladov činností a vypracúvanie návrhu sadzobníka poplatkov, • zabezpečovanie ekonomickej agendy agentúry vrátane vedenia účtovníctva, daňových pravidiel a...

Bratislava 18.06.2019
Dohodou
Manažér firemných kurzov

Manažér firemných kurzov

900 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za pravidelné administratívne činnosti, interná a externá komunikácia súvisiaca so zabezpečovaním firemného vzdelávania. podpora predaja a marketingu pre firemnú klientelu v rámci obchodného oddelenia., bratislava

Bratislava 17.06.2019
900 € za mesiac
Odborník v oblasti vzdelávania

náplň práce: • vhodné pre rôzne vzdelania - pracovník ministerstva, učiteľ, a pod - podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou - vzdelávaním • zabezpečenie výkonu pracovných činností so špecializáciou na požadovanú oblasť - vzdelávanie • odborná podpora právneho oddelenia v oblasti vzdelávania • koordinácia odborných aktivít organizácie v...

Bratislava 17.06.2019
1700 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka v Základnej škole

náplň práce: ďalšie požiadavky • profesijný životopis, • žiadosť o prijatie, • súhlas so spracovaním osobných údajov. žiadosť treba podať: mail: zakladna.skola@miloslavov.sk ďalšie informácie poskytneme telefonicky u mgr. ireny daliman na 0907 711 846 výhody: ponúkame: • krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule...

Senec 17.06.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

pezinok

Pezinok 17.06.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

1200 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: samostatná odborná práca priamej výchovno–vzdelávacej činnosti s deťmi v mš s celodennou starostlivosťou. vedenie kurzov podľa dohody so zamestnávateľom. minimálne požiadavky na kandidáta: patria komunikatívnosť, trpezlivosť, tvorivosť, flexibilita, organizačné schopnosti , samostatnosť, spoľahlivosť , dôslednosť, precíznosť, ústretovosť a odolnosť voči...

Bratislava 16.06.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ/ka AJ

Učiteľ/ka AJ

759 € za mesiac

náplň práce: výuka anglického jazyka výhody: funkčný plat podľa zaradenia do platnej platovej tarify s možnosťou zvyšovania podľa započítanej praxe. práca v profesionálnom mladom kolektíve, vítaná je kreativita. možnosť doplňujúcich vzdelávacích aktivít., bratislava

Bratislava 17.06.2019
759 € za mesiac
Účtovník - junior

Účtovník - junior

850 € za mesiac

náplň práce: 1. účtovanie zverenej agendy v programe softip (napr. účtovanie predpisov cestovných náhrad a odmien zo zmlúv o dielo, došlých faktúr) 2. vyúčtovanie cestovných náhrad 3. kompletizácia účtovných dokladov a zabezpečenie obehu účtovných dokladov v zmysle internej smernice 4. participácia na mesačných závierkach (predkladanie účtovných a finančných výkazov...

Bratislava 14.06.2019
850 € za mesiac
Učiteľ dejepisu a zemepisu - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ dejepisu a zemepisu na 2. stupni zš, bratislava

Bratislava 14.06.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ francúzskeho jazyka

Učiteľ francúzskeho jazyka

600 € za mesiac

náplň práce: učiteľstvo francúzskeho jazyka na základnej škole, bratislava

Bratislava 15.06.2019
600 € za mesiac
Učiteľka v súkromnej materskej škole a jasliach / Brigádnik

náplň práce: - pomocná učiteľka / výchovný pracovník detí predškolského veku v súkromnom predškolskom zariadení - pomoc pri starostlivosti o zverené deti vo veku 2- 6 rokov (nácvik samoobslužných činností u detí, hygiena detí, dokrmovanie, dohľad pri hre, spánku...) - edukačná činnosť detí na základe programu detského zariadenia - spolupráca na príprave edukačných aktivít - základná...

Bratislava 14.06.2019
4 € za hodinu
Učiteľ základnej školy / ZŠ Biskupická 21

bratislava

Bratislava 13.06.2019
783 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

850 € za mesiac

náplň práce: vzdelanie podľa zákona č.317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 z.z. požadujeme prax minimálne prax 3 roky práce so žiakmi so špeciálno pedagogickými potrebami. jedná sa o miesto- odborného zamestnanca., malacky

Malacky 11.06.2019
850 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

800 € za mesiac

náplň práce: opatera a vzdelávanie detí v materskej škole. vyžadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie alebo umožníme a uhradíme začatie 2 ročného diaľkového vzdelania. v prípade kvalifikácie miesto triednej učiteľky. výhody: ubytovanie a práca v kolektíve so zahraničnými "native speakermi" a možnosť zlepšiť sa v angličtine. strava zdarma 3x denne. permanentka do fitnes v areáli....

Bratislava 10.06.2019
800 € za mesiac
Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)

náplň práce: športový tréner pre synchronizované plávanie pracuje s amatérskymi športovcami ( mládež 6 -20 rokov) s cieľom dosiahnuť dobré športové výkony. pracovná činnosť: (a) tvorba choreografie a jej nácvik, plánovanie, rozvoj a implementácia cvičebných a tréningových aktivít; (b) rozvoj, plánovanie a koordinácia súťažných plánov a programov; (c) motivácia a príprava plavkýň...

Bratislava 11.06.2019
832 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ / asistent

náplň práce: tvorivá pedagogická práca s mladými ľuďmi, vedecká práca, ďalší kariérny rast. pracovisko: ústav epidemiológie lf uk výhody: flexibilný pracovný čas, dobré vzťahy v kolektíve, príspevok zamestnávateľa na dds, príjemné prostredie v centre mesta, odmeny, zamestnanecké výhody, bratislava

Bratislava 10.06.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

740 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetov matematika, geografia, príp. aj jednotlivo na znížený úväzok výhody: výška platu závisí od počtu rokov praxe, bratislava

Bratislava 10.06.2019
740 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ matematiky, geografie, príp. aj na znížený úväzok výhody: plat závisí od počtu rokov pedagogickej praxe., bratislava

Bratislava 10.06.2019
759 € za mesiac
Manažér vzdelávania

Manažér vzdelávania

5 € za hodinu

náplň práce: - komunikácia s lektormi - komunikácia s prihlásenými účastníkmi vzdelávania - vypracovávanie plánov, zabezpečovanie a vedenie evidencie vzdelávania, výcviku - vyhodnocovanie efektivity a účinnosti vzdelávania - realizácia agendy vzdelávania v is a následná kontrola -vystavovanie objednávok pre školenie, sledovanie a kontrola správnosti faktúr výhody: práca v príjemnom mladom...

Bratislava 09.06.2019
5 € za hodinu
Lektor/ka - učiteľka Zákl. školy s MŠ  v maďarskom jazyku

náplň práce: výuka maďarského jazyka v základnej a materskej škole slovnaftáčik www.slovnaftacik.sk. vlčie hrdlo 50, bratislava, alebo ako vychovávateľka v školskom klube detí (družina). vyžadujeme spisovnú maďarčinu a vzťah k deťom v predškolskom veku a k žiakom na 1. stupni zš. v prípade vzdelania pre základné, alebo materské školy ponúkame riadny pracovný pomer. len pre výuku maďarčiny...

Bratislava 09.06.2019
800 € za mesiac
1 - 20 z 206
1 - 20 z 206