1 - 20 z 151
Zoradit podľa:
Referent pre zahraničné vzťahy

náplň práce: odborné zabezpečovanie agendy medzinárodných vzťahov národohospodárskej fakulty eu v bratislave., bratislava

Bratislava 16.09.2019
310 € za mesiac
Tréner v basketbale

Tréner v basketbale

550 € za mesiac

bratislava

Bratislava 16.09.2019
550 € za mesiac
Analytik pre oblasť vysokého školstva

náplň práce: • príprava analytických podkladov k rozhodnutiam orgánov agentúry, • príprava podkladov k analýzam vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v slovenskej republike vrátane analýz hodnotiacich správ vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, • príprava tematických správ, • príprava dokumentov súvisiacich s činnosťou oddelenia metodicko-analytických...

Bratislava 16.09.2019
1200 € za mesiac
Poradca včasnej intervencie

náplň práce: terénna a ambulantná služba včasnej intervencie pre rodiny detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov života výhody: podpora ďalšieho vzdelávania zamestnanca podpora tímu, bratislava

Bratislava 14.09.2019
Dohodou
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 13.09.2019
700 € za mesiac
Riaditeľ ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.09.2019
1200 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

941 € za mesiac

náplň práce: výkon odborných činností v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie prijímateľom sociálnej služby výhody: - odmeny dvakrát ročne, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, - výmera dovolenky v rozsahu 9 týždňov, - poskytnutie ubytovania za výhodných podmienok., bratislava

Bratislava 11.09.2019
941 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

941 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom. výhody: - odmeny dvakrát ročne, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, - možnosť poskytnúť ubytovanie za výhodných podmienok, - výmera dovolenky 9 týždňov,, bratislava

Bratislava 11.09.2019
941 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

941 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie odborných činností zameraných na deti ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených, vrátane ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a na plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov a reedukácie...

Bratislava 11.09.2019
941 € za mesiac
Psychológ CPPPaP Bratislava V.

náplň práce: psychologická diagnostika a poradenstvo v cpppap. činnosť psychológa do oddelenia prevencie v zmysle zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov., bratislava

Bratislava 10.09.2019
Dohodou
Pedagóg hudobného odboru-Hra na bicie , Hra na gitare

bratislava

Bratislava 10.09.2019
612 € za mesiac
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 10.09.2019
700 € za mesiac
Učiteľ odborných ekonomických predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných ekonomických predmetov a informatiky., bratislava

Bratislava 10.09.2019
931,50 € za mesiac
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
700 € za mesiac
Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školy

1000 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v súkromnej materskej škole s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ základnej školy - druhý stupeň

náplň práce: učiteľ pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ strednej školy

Učiteľ strednej školy

1200 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ základnej školy - prvý stupeň

náplň práce: učiteľ pre prvý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ/ka nemeckého jazyka

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

729 € za mesiac

náplň práce: výučba nemeckého jazyka na základnej škole. výhody: - mzda je uvedená pre absolventa, pre zamestnanca s praxou bude vyššia v závislosti od počtu odpracovaných rokov, - mzda uvedená vo výške platnej ku dňu uverejnenia inzerátu., bratislava

Bratislava 06.09.2019
729 € za mesiac
Vychovávateľka

náplň práce: vychovávateľka v dievčenskom školskom internáte. výhody: zaujímavá práca, dobrý kolektív., bratislava

Bratislava 07.09.2019
Dohodou
1 - 20 z 151
1 - 20 z 151