1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

850 € za mesiac

náplň práce: vzdelanie podľa zákona č.317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 z.z. požadujeme prax minimálne prax 3 roky práce so žiakmi so špeciálno pedagogickými potrebami. jedná sa o miesto- odborného zamestnanca., malacky

Malacky 11.06.2019
850 € za mesiac
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 22.05.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

750 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie matematiky a fyziky na druhom stupni základnej školy., malacky

Malacky 10.05.2019
750 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školy

od 1000 € za mesiac

náplň práce: výkon štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, zriadenej mestom stupava, a s tým súvisiace činnosti., malacky

Malacky 19.03.2019
od 1000 € za mesiac
Riaditeľ Základnej školy

Riaditeľ Základnej školy

od 1250 € za mesiac

náplň práce: výkon štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, zriadenej mestom stupava, a s tým súvisiace činnosti., malacky

Malacky 19.03.2019
od 1250 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovanie komplexnej starostlivosti o deti umiestnené do zariadenia na základe rozhodnutia súdu. práca na zmeny v nepretržitej prevádzke, v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne...

Malacky 12.03.2019
Dohodou
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6