1 - 15 z 15
Zoradit podľa:
Učiteľ anglického jazyka v Základnej škole

náplň práce: ďalšie požiadavky • profesijný životopis, • žiadosť o prijatie, • súhlas so spracovaním osobných údajov. žiadosť treba podať: mail: zakladna.skola@miloslavov.sk ďalšie informácie poskytneme telefonicky u mgr. ireny daliman na 0907 711 846 výhody: ponúkame: • krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule...

Senec 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ základnej školy, asistent

náplň práce: práca s deťmi., senec

Senec 06.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ/ka dychových nástrojov

náplň práce: výučba hry na zobcovej flaute, klarinete, saxofóne., senec

Senec 31.05.2019
800 € za mesiac
Učiteľ/ka hry na klavíri

Učiteľ/ka hry na klavíri

800 € za mesiac

náplň práce: výučba hry na klavíri, senec

Senec 31.05.2019
800 € za mesiac
Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školy

668,50 € za mesiac

výhody: možnosť ubytovania na stredoškolskom internáte za poplatok 140 €. stravovanie v mš. príjemné pracovné prostredie, tímová spolupráca, možnosť kariérneho rastu a zvýšenie mzdy., senec

Senec 30.05.2019
668,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo reedukačná činnosť výhody: stravovacie lístky 9 týždňová dovolenka zaujímavá práca možnosť sebavzdelávania, senec

Senec 27.05.2019
Dohodou
Riaditeľa / ky Materskej školy

výhody: platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., senec

Senec 27.05.2019
954 € za mesiac
Odborný zamestnanec

Odborný zamestnanec

828 € za mesiac

náplň práce: špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, rehabilitácia (reedukácia( práca s deťmi s vývinovými poruchami učenia písanie odborných správ zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia spolupráca s odbornými zamestnancami - psychológmi osvetová a prednášková činnosť, senec

Senec 21.05.2019
828 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru

Učiteľ hudobného odboru

800 € za mesiac

náplň práce: výučba hry na gitare, klavíri, senec

Senec 11.05.2019
800 € za mesiac
Učiteľ/-ka

Učiteľ/-ka

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov 1. stupňa. výhody: práca v príjemnom kolektíve. priestor na sebarealizáciu. výborné pracovné prostredie., senec

Senec 07.05.2019
828,50 € za mesiac
Pracovník vo výchove

Pracovník vo výchove

4,20 € za hodinu

náplň práce: práca s deťmi, senec

Senec 29.04.2019
4,20 € za hodinu
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: výchova, vzdelávanie a šport výhody: krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, pekné prostredie obce miloslavov, veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, každý zamestnanec má tablet, gastro lístky pre všetkých zamestnancov, výber obedov zo 4 jedál...

Senec 19.03.2019
Dohodou
Učiteľ slovenského jazyka pre II.stupeň

náplň práce: výchova, vzdelávanie výhody: krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, pekné prostredie obce miloslavov, veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, každý zamestnanec má tablet, gastro lístky pre všetkých zamestnancov, výber obedov zo 4 jedál denne, šalátový...

Senec 19.03.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov-chémia, tech.výchova, informatika

náplň práce: výchova, vzdelávanie výhody: krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, pekné prostredie obce miloslavov, veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, každý zamestnanec má tablet, gastro lístky pre všetkých zamestnancov, výber obedov zo 4 jedál denne, šalátový...

Senec 20.03.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: výchova a vzdelávanie v základnej škole výhody: krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, pekné prostredie obce miloslavov, veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, každý zamestnanec má tablet, gastro lístky pre všetkých zamestnancov, výber obedov zo 4 jedál...

Senec 20.03.2019
Dohodou
1 - 15 z 15
1 - 15 z 15