1 - 20 z 68
Zoradit podľa:
Kuchár/kuchárka

náplň práce: príprava a výdaj jedál v školskej kuchyni., hlohovec

Hlohovec 24.02.2020
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 24.02.2020
5 € za hodinu
Učiteľ/ka 1. st. - anglický jazyk

náplň práce: učiteľ/ka 1. st. + anglický jazyk, galanta

Galanta 24.02.2020
831,50 € za mesiac
Učiteľ/ka 2. st. - slovenský jazyk a literatúra

náplň práce: učiteľ/ka 2. st. - slovenský jazyk a literatúra - 15 hod./týž. - zastupovanie počas md., galanta

Galanta 25.02.2020
831,50 € za mesiac
Zahraničný lektor - NATIVE SPEAKER

náplň práce: - priama práca s deťmi - činnosť súvisiaca s pedagogickou prácou výhody: + osobné príplatky k základnej mzde, trnava

Trnava 24.02.2020
915 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň a 2. stupeň - NATIVE SPEAKER

náplň práce: - priama práca s deťmi - činnosť súvisiaca s pedagogickou prácou výhody: + osobné príplatky k základnej mzde, trnava

Trnava 21.02.2020
759 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

817,50 € za mesiac

dunajská streda

Dunajská Streda 18.02.2020
817,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka/ Lektor nemeckého jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka na rôznych jazykových úrovniach. vhodná pre študentov alebo na živnosť., trnava

Trnava 18.02.2020
8 € za hodinu
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

600 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov na odbornom výcviku v školstve v odbore maliar-natierač, dunajská streda

Dunajská Streda 17.02.2020
600 € za mesiac
Učiteľka

Učiteľka

743 € za mesiac

náplň práce: pč: 17.05.05 výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ mš v školskom zariadení zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu pre deti vo veku od 3 - do 5 rokov. výhody: možnosť rozšírenia vzdelania, čerpanie dovolenky počas...

Trnava 16.02.2020
743 € za mesiac
Učiteľka

Učiteľka

817,50 € za mesiac

náplň práce: pč: 17.05.05 výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ v školskom zariadení zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu pre deti vo veku od 3-5 rokov. výhody: stravovanie v mš, možnosť čerpania dovolenky počas prázdnin, ďalšie vzdelávanie, trnava

Trnava 16.02.2020
817,50 € za mesiac
Odborný referent pre ekonomické činnosti na TU FZaSP

náplň práce: tvorba objednávok, spracovanie faktúr, iné ekonomické činnosti v rámci fakulty, trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Vychovávateľka ŠKD

náplň práce: vychovávateľka v škd., trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Učiteľ/ka informatiky

náplň práce: úväzok:plný - zastupovanie dátum nástupu:od 1.2.2020 do 30.6.2020 požiadavky:požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: • ukončené vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou mš sr č. 437/2009 z.z., ktorou sa ustanovujú...

Galanta 12.02.2020
Dohodou
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: • vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov, • vedie a oponuje diplomové alebo rigorózne práce, • spolupracuje na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach, • spolupracuje na organizovaní vedeckovýskumných podujatí, • podieľa sa na tvorbe študijných materiálov. výhody: pružný...

Trnava 11.02.2020
392 € za mesiac
Učiteľ gymnázia - informatika

náplň práce: vyučovanie príslušného predmetu, trnava

Trnava 06.02.2020
Dohodou
Mentor pre obchodného zástupcu

náplň práce: aktívna podpora a pomoc pri adaptácii zamestnanca, konkrétne 1 obchodného zástupcu _ pomoc pri vykonávaní pracovných činností, pri rozvíjaní vedomostí a pracovných zručností prideleného zamestnanca, _ pomoc pri získavaní pracovných zručností a znalostí prideleného zamestnanca _ motivácia a hodnotenie prideleného zamestnanca _overovanie jeho získaných vedomostí a zručností, dunajská streda

Dunajská Streda 06.02.2020
812 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

998,50 € za mesiac

náplň práce: výuka všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra - dejepis, piešťany

Piešťany 04.02.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

998,50 € za mesiac

náplň práce: výuka všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk - matematika, piešťany

Piešťany 04.02.2020
998,50 € za mesiac
Tréner športovej gymnastiky

Tréner športovej gymnastiky

2050 € za mesiac

náplň práce: vedenie tréningového procesu v športovej gymnastike., trnava

Trnava 04.02.2020
2050 € za mesiac
1 - 20 z 68
1 - 20 z 68