1 - 18 z 18
Zoradit podľa:
Riadiaci pracovník vo výchove - Centrum voľného času

náplň práce: cvč - spektrum je štátne výchovno-vzdelávacie zariadenie zamerané na mimoškolskú výchovu a vzdelávanie vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti - prostredníctvom záujmových krúžkov, podujatí a prázdninovej činnosti. riaditeľ riadi a usmerňuje tento proces., galanta

Galanta 11.09.2019
Dohodou
Profesor vysokej školy

Profesor vysokej školy

1200 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť, ostatná činnosť (členstvo vo vedeckých radách, v odborných komisiách, v organizačných výboroch vedeckých podujatí), galanta

Galanta 07.09.2019
1200 € za mesiac
Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny

náplň práce: vychovávateľ v samostatnej skupine v centre pre deti a rodiny (detský domov), galanta

Galanta 03.09.2019
850 € za mesiac
Učiteľ/ka s aprobáciou MAT- TSV- NEJ

galanta

Galanta 15.08.2019
900 € za mesiac
Učiteľ/ka s aprobáciou GEG - TSV - OBN - HUV

galanta

Galanta 15.08.2019
900 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa

náplň práce: asistent/ka učiteľa - práca so žiakmi s poruchami učenia., galanta

Galanta 14.08.2019
Dohodou
učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ aj pre nižšie stredné vzdelávanie , vyučovanie anglického jazyka, galanta

Galanta 13.08.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

700 € za mesiac

galanta

Galanta 31.07.2019
700 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

800 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov so švvp., galanta

Galanta 31.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka

Učiteľ slovenského jazyka

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľstvo slovenského jazyka., galanta

Galanta 13.07.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ/ka 2. st. - matematika/biológia

galanta

Galanta 11.07.2019
Dohodou
Učiteľ špeciálnej základnej školy

náplň práce: učiteľ v špeciálnej základnej škole pre mentálne a viacnásobne postihnutých žiakov vo všetkých variantoch, galanta

Galanta 13.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka v školskom klube detí

galanta

Galanta 04.07.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

678,50 € za mesiac

náplň práce: asistencia učiteľa v materskej škole pri práci s dieťaťom s dawnovým syndrómom., galanta

Galanta 02.07.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ telesnej výchovy, aprobácia fyzika alebo matemetika

náplň práce: učiteľstvo telesnej výchovy s aprobáciou fyzika alebo matematika., galanta

Galanta 01.07.2019
925,50 € za mesiac
Učiteľ SJ, dejepis

Učiteľ SJ, dejepis

800 € za mesiac

náplň práce: učiteľ ii. stupňa zš s aprobáciou slov.jazyk, dejepis, galanta

Galanta 01.07.2019
800 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

400 € za mesiac

náplň práce: špec. výchovná činnosť, galanta

Galanta 23.06.2019
400 € za mesiac
Učiteľka 1. stupňa ZŠ

Učiteľka 1. stupňa ZŠ

750 € za mesiac

galanta

Galanta 17.06.2019
750 € za mesiac
1 - 18 z 18
1 - 18 z 18