1 - 15 z 15
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

527 € za mesiac

hlohovec

Hlohovec 18.05.2019
527 € za mesiac
Učiteľ ZŠ s MŠ Dvorníky

Učiteľ ZŠ s MŠ Dvorníky

900 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetov matematika- fyzika, matematika - biológia, matematika - technika, matematika - informatika ( podľa aprobácie ) výhody: výška platu sa môže v závislosti od príplatkov ( triednictvo, osobný príplatok, kreditový príplatok..) meniť, hlohovec

Hlohovec 20.05.2019
900 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry v aprobácii s NAB

náplň práce: uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: kollarova.jana66@gmail.com, hlohovec

Hlohovec 15.05.2019
900 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: práca učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, hlohovec

Hlohovec 30.04.2019
986 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: práca vo výchovno-vyučovacom procese, hlohovec

Hlohovec 30.04.2019
986 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru

Učiteľ výtvarného odboru

600 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie vo výtvarnom odbore, hlohovec

Hlohovec 29.04.2019
600 € za mesiac
Učiteľ dychových nástrojov

Učiteľ dychových nástrojov

400 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na dychové nástroje, hlohovec

Hlohovec 29.04.2019
400 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

600 € za mesiac

náplň práce: učiteľ tanečného odboru, hlohovec

Hlohovec 29.04.2019
600 € za mesiac
Vedúci vychovávateľ

Vedúci vychovávateľ

1040 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom v špeciálnom výchovnom zariadení . výhody: výška základnej mzdy sa zvyšuje počtom odpracovaných rokov, príplatkom za riadenie a osobným príplatkom., hlohovec

Hlohovec 26.04.2019
1040 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

hlohovec

Hlohovec 04.04.2019
Dohodou
Učiteľ anglického a nemeckého jazyka

náplň práce: zastupovanie v čase pn., hlohovec

Hlohovec 02.04.2019
Dohodou
Opatrovateľ/ka detí

Opatrovateľ/ka detí

260 € mesačne

náplň práce: opatrovanie detí., hlohovec

Hlohovec 02.04.2019
260 € mesačne
Mzdová účtovníčka školy

náplň práce: spracovanie a výplata miezd, prihlasovanie a odhlasovanie do zp, sp, mesačné výkazy do zp, sp, daňový úrad, štvrť. výkazy, daň z príjmu a pod. výhody: príspevok dss, hlohovec

Hlohovec 30.03.2019
Dohodou
Vedenie účtovnej agendy

hlohovec

Hlohovec 28.03.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

od 828,50 € za mesiac

hlohovec

Hlohovec 22.03.2019
od 828,50 € za mesiac
1 - 15 z 15
1 - 15 z 15