1 - 9 z 9
Zoradit podľa:
Učiteľ

Učiteľ

998,50 € za mesiac

náplň práce: výuka všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk - geografia, piešťany

Piešťany 04.02.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

998,50 € za mesiac

náplň práce: výuka všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra - dejepis, piešťany

Piešťany 04.02.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

998,50 € za mesiac

náplň práce: výuka všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk - matematika, piešťany

Piešťany 04.02.2020
998,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

408,50 € za mesiac

náplň práce: - uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér. • spolupracovanie s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami. • pomáhanie pri príprave učebných pomôcok. • vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových...

Piešťany 21.01.2020
408,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

817,50 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie študentov na praktickom vyučovaní - odborný výcvik so zameraním na strojné obrábanie. výhodou je znalosť cnc programovania. plat v závislosti od vzdelania a od praxe uchádzača podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov od 1.1.2020., piešťany

Piešťany 15.01.2020
817,50 € za mesiac
Nočný vrátnik

Nočný vrátnik

580 € za mesiac

náplň práce: práca na vrátnici školy a školského internátu počas nočných zmien., piešťany

Piešťany 17.01.2020
580 € za mesiac
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou MAT, TSV

náplň práce: vzdelávanie žiakov, piešťany

Piešťany 13.12.2019
831,50 € mesačne
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou GEG, SJL

náplň práce: vzdelávanie žiakov, piešťany

Piešťany 13.12.2019
831,50 € mesačne
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (1 stupeň)

náplň práce: učiteľ/učiteľka 1. stupňa zš, piešťany

Piešťany 07.12.2019
Dohodou
1 - 9 z 9
1 - 9 z 9