1 - 20 z 23
Zoradit podľa:
Vychovávateľka ŠKD

náplň práce: vychovávateľka v škd., trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Odborný referent pre ekonomické činnosti na TU FZaSP

náplň práce: tvorba objednávok, spracovanie faktúr, iné ekonomické činnosti v rámci fakulty, trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: • vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov, • vedie a oponuje diplomové alebo rigorózne práce, • spolupracuje na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach, • spolupracuje na organizovaní vedeckovýskumných podujatí, • podieľa sa na tvorbe študijných materiálov. výhody: pružný...

Trnava 11.02.2020
392 € za mesiac
Učiteľ gymnázia - informatika

náplň práce: vyučovanie príslušného predmetu, trnava

Trnava 06.02.2020
Dohodou
Majster odbornej výchovy - elektrotechnik

náplň práce: výchova a vzdelávanie študentov na praktickom vyučovaní - odborný výcvik - nástup možný i dohodou, - plat v závislosti od vzdelania a od praxe uchádzača v zmysle stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov od 01.01.2020. výhody: sociálny program, obedy bez zamestnaneckého príplatku, ubytovanie priamo v budove (nedochádza sa), mhd priamo pred budovou školy, 5 dní dovolenky nad...

Trnava 04.02.2020
738,50 € za mesiac
Tréner športovej gymnastiky

Tréner športovej gymnastiky

2050 € za mesiac

náplň práce: vedenie tréningového procesu v športovej gymnastike., trnava

Trnava 04.02.2020
2050 € za mesiac
Riaditeľ/ka materskej školy

Riaditeľ/ka materskej školy

1118 € za mesiac

náplň práce: riaditeľ/ka materskej školy bez právnej subjektivity výhody: -doplnkové dôchodkové sporenie, trnava

Trnava 02.02.2020
1118 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

967,50 € za mesiac

náplň práce: pč: 17.07.07 výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je školský špeciálny pedagóg v školskom zariadení zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym...

Trnava 25.01.2020
967,50 € za mesiac
Profesor

Profesor

1541,50 € za mesiac

trnava

Trnava 21.01.2020
1541,50 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: • vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov, • vedie a oponuje diplomové alebo rigorózne práce, • spolupracuje na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach, • spolupracuje na organizovaní vedeckovýskumných podujatí, • podieľa sa na tvorbe študijných materiálov. výhody: pružný...

Trnava 18.01.2020
1127 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - docent

náplň práce: • garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, • vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov, vrátane skúšania na štátnych skúškach • vedie doktorandov, • vedie a oponuje záverečné práce • podieľa sa na tvorbe študijných materiálov, • podieľa sa na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní...

Trnava 18.01.2020
1200 € za mesiac
Učiteľ gymnázia - matematika, informatika, biológia, anj

náplň práce: vyučovanie príslušných predmetov., trnava

Trnava 17.01.2020
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: vyučovanie mat výhody: zatiaľ počas dlhodobej pn, následne trvalý pracovný pomer, trnava

Trnava 15.01.2020
Dohodou
Učiteľ 2. stupňa ZŠ

náplň práce: vyučovanie anj na druhom stupni zš., trnava

Trnava 13.01.2020
Dohodou
Učiteľ prírodovedných predmetov BIO / CHEM

náplň práce: vyučovanie prírodovedných predmetov na 2. stupni zš., trnava

Trnava 13.01.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: výchova a vzdelanie: slovenský jazyk a literatúra, trnava

Trnava 10.01.2020
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: jazyková škola vista, trnava hľadá lektorov anglického a/alebo nemeckého jazyka na výučbu individuálnych, skupinových a firemných kurzov. výučba prebieha priamou konverzačnou metódou, do ktorej vás radi zaškolíme!

Trnava 10.01.2020
700 € za mesiac
Učiteľ/ka odborného predmetu informatika

náplň práce: výchova a vzdelávanie: informatika., trnava

Trnava 17.01.2020
Dohodou
Učiteľka

Učiteľka

743 € za mesiac

náplň práce: pč: 17.05.05 výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ mš v školskom zariadení zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu pre deti vo veku od 3 - do 5 rokov. výhody: možnosť rozšírenia vzdelania, čerpanie dovolenky počas...

Trnava 18.12.2019
743 € za mesiac
Učiteľka

Učiteľka

817,50 € za mesiac

náplň práce: pč: 17.05.05 výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ v školskom zariadení zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu pre deti vo veku od 3-5 rokov. výhody: stravovanie v mš, možnosť čerpania dovolenky počas prázdnin, ďalšie vzdelávanie, trnava

Trnava 17.12.2019
817,50 € za mesiac
1 - 20 z 23
1 - 20 z 23