1 - 20 z 38
Zoradit podľa:
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: jazyková škola vista, trnava hľadá lektorov anglického a/alebo nemeckého jazyka na výučbu individuálnych, skupinových a firemných kurzov. výučba prebieha priamou konverzačnou metódou, do ktorej vás radi zaškolíme!

Trnava 11.09.2019
700 € za mesiac
Kurtár

Kurtár

730 € za mesiac

náplň práce: údržba a správa antukových tenisových dvorcov, drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, starostlivosť o športový areál, prevádzka nafukovacích tenisových hál, trnava

Trnava 11.09.2019
730 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: • vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov, • vedie a oponuje diplomové alebo rigorózne práce, • spolupracuje na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach, • spolupracuje na organizovaní vedeckovýskumných podujatí, • podieľa sa na tvorbe študijných materiálov. výhody: pružný...

Trnava 10.09.2019
1000 € za mesiac
Riaditeľ základnej umeleckej školy v Trnave

náplň práce: riaditeľ základnej umeleckej školy mozartova 10, trnava.

Trnava 10.09.2019
1400 € za mesiac
Učiteľ/ka (2.stupeň)- dejepis, slovenský jazyk a literatúra

náplň práce: učiteľ dejepisu, slovenský jazyk a literatúra, trnava

Trnava 04.09.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

Učiteľ 1. stupňa ZŠ

700 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie v základnej škole - 1. stupeň zš. výhody: práca vo výbornom kolektíve, projektová činnosť, zabezpečené stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie., trnava

Trnava 28.08.2019
700 € za mesiac
Vychovávateľka na internáte

náplň práce: dozor na školskom internáte na 10 hráčov vo veku 15 až 18 rokov počas víkendov a v iné dohodnuté dni., trnava

Trnava 01.09.2019
5 € za hodinu
Učiteľka mš

Učiteľka mš

678,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole, trnava

Trnava 21.08.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň a 2. stupeň - NATIVE SPEAKER

náplň práce: - priama práca s deťmi - činnosť súvisiaca s pedagogickou prácou výhody: + osobné príplatky k základnej mzde, trnava

Trnava 19.08.2019
759 € za mesiac
Lektor - Operátor CNC strojov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
Lektor - Obrábač kovov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie technických výkresov 2. teória a praktické ukážky technológií obrábania 3. metódy obrábania výhody: ...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Trnava)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
Učiteľ informatiky a matematiky

náplň práce: vyučovanie predmetov informatika, matematika v anglickom jazyku a príprava žiakov na medzinárodné cambridgeské skúšky úrovne igcse, a level. podmienkou pracovnej pozície je štátna jazyková skúška z aj alebo jej medzinárodný ekvivalent na úrovni c1 alebo c2., trnava

Trnava 14.08.2019
1000 € za mesiac
Riaditeľ / Riaditeľka Materskej školy

náplň práce: riaditeľ / riaditeľka materskej školy výhody: tabuľkový plat podľa zákona a odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie + príplatok za riadenie, trnava

Trnava 08.08.2019
680 € za mesiac
Učiteľ/ka anglického jazyka

Učiteľ/ka anglického jazyka

900 € za mesiac

náplň práce: • vyučovanie kurzov anglického a/alebo nemeckého jazyka, • účasť na monitorovacích a vyhodnocovacích mítingoch lektorov a vedenia, • navrhovanie nových kurzov, tém kurzov, • navrhovanie obsahovej náplne vybraných kurzov, • monitorovanie/schvaľovanie učebných plánov, • monitorovanie/schvaľovanie záznamov o odučených hodinách, • tvorba obsahov učebných plánov pre...

Trnava 11.08.2019
900 € za mesiac
Knihovník

Knihovník

660,50 € za mesiac

náplň práce: výpožičná služba s použitím informačných technológií, práca s informačnými databázami, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, individuálna a kolektívna práca s používateľom, informačná výchova, medziknižničná výpožičná služba., trnava

Trnava 08.08.2019
660,50 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

Vysokoškolský učiteľ

1000 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie a výskum na vysokej škole., trnava

Trnava 01.09.2019
1000 € za mesiac
Profesor

Profesor

1541,50 € za mesiac

trnava

Trnava 01.09.2019
1541,50 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň základnej školy

trnava

Trnava 03.08.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: mov so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo. organizácia odborného výcviku, vysvetľovanie praktických činností, riadenie a hodnotenie činnosti žiakov., trnava

Trnava 30.07.2019
612,50 € za mesiac
1 - 20 z 38
1 - 20 z 38