1 - 20 z 49
Zoradit podľa:
Lektor - Operátor CNC strojov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Trnava 15.06.2019
11 € za hodinu
Lektor - Obrábač kovov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie technických výkresov 2. teória a praktické ukážky technológií obrábania 3. metódy obrábania výhody: ...

Trnava 15.06.2019
11 € za hodinu
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Trnava)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Trnava 15.06.2019
11 € za hodinu
Učiteľka materskej školy

trnava

Trnava 05.06.2019
Dohodou
Učiteľka predprimárneho vzdelávania

náplň práce: učiteľ mš, trnava

Trnava 22.05.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľka primárneho vzdelávania

trnava

Trnava 23.05.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ pre 1.stupeň a 2.stupeň - NATIVE SPEAKER

náplň práce: - priama práca s deťmi - činnosť súvisiaca s pedagogickou prácou výhody: + osobné príplatky k základnej mzde, trnava

Trnava 20.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika

náplň práce: vyučovanie odborných elektrotechnických predmetov., trnava

Trnava 20.05.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ informatiky a matematiky

náplň práce: vyučovanie predmetov informatika, matematika v anglickom jazyku a príprava žiakov na medzinárodné cambridgeské skúšky úrovne igcse, a level. podmienkou pracovnej pozície je štátna jazyková skúška z aj alebo jej medzinárodný ekvivalent na úrovni c1 alebo c2., trnava

Trnava 09.05.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ biológie

Učiteľ biológie

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetu biológia v anglickom jazyku a príprava žiakov na medzinárodné cambridgeské skúšky úrovne igcse, a level. podmienkou pracovnej pozície je štátna jazyková skúška z aj alebo jej medzinárodný ekvivalent na úrovni c1 alebo c2., trnava

Trnava 09.05.2019
1000 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - maliar

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnom odbore stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole výhody: k uvedenému platu 724,00 € patrí ešte zložka za odpracované roky (môže byť od 22,00 € do 203,00 €)., trnava

Trnava 07.05.2019
724 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - murár

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnom odbore stavebná výroba-murárske práce, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole výhody: k uvedenému platu 724,00 € patrí ešte zložka za odpracované roky (môže byť od 22,00 € - 203,00 €)., trnava

Trnava 07.05.2019
724 € za mesiac
Učiteľ s aprobáciou MAT-CHE

Učiteľ s aprobáciou MAT-CHE

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej školy zaradený do kariérového stupňa podľa zákona č. 317/2009 z. z..... samostatný pedagogický zamestnanec. výhody: možnosť vzdelávania, čerpania dovolenky počas prázdnin, zaistené stravovanie v objekte školy., trnava

Trnava 07.05.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ MAT-CHE

Učiteľ MAT-CHE

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ zš zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (zákon č. 317/2009 z. z. ....). výhody: možnosť ďalšieho vzdelávania stravovanie v objekte školy čerpanie dovolenky počas prázdnin - výhoda hlavne pre matky s deťmi nárok na dovolenku na 1 rok 45 dní, trnava

Trnava 07.05.2019
828,50 € za mesiac
Tréner športovej gymnastiky

Tréner športovej gymnastiky

1500 € za mesiac

náplň práce: trénovanie vyspelých športových gymnastiek, členiek rgctm trnava

Trnava 07.05.2019
1500 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - stolár

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnom odbore stavebná výroba - stavebné stolárstvo, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole výhody: k uvedenému platu 724,00 € patrí ešte zložka za odpracované roky (môže byť od 22,00 € do 203,00 €)., trnava

Trnava 07.05.2019
724 € za mesiac
Učiteľ chémie

Učiteľ chémie

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetu chémia na gymnáziu výhody: práca v mladom, dynamickom kolektíve podporujúcom spoluprácu, tímovú prácu , proaktivitu a pozitívnu komunikáciu orientovanú na rozvoj nadania študentov, učiteľov a medziľudských vzťahov možnosť osobného rastu, trnava

Trnava 02.05.2019
1000 € za mesiac
Kurtár

Kurtár

730 € za mesiac

náplň práce: údržba a správa antukových tenisových dvorcov, drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, starostlivosť o športový areál, prevádzka nafukovacích tenisových hál, trnava

Trnava 25.04.2019
730 € za mesiac
Učiteľka

Učiteľka

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ s aprobáciou matematika + ďalší predmet, trnava

Trnava 25.04.2019
759 € za mesiac
Plavčík

Plavčík

624 € za mesiac

náplň práce: - preventívna a záchranárska činnosť v areáli kúpaliska, trnava

Trnava 24.04.2019
624 € za mesiac
1 - 20 z 49
1 - 20 z 49