1 - 20 z 30
Zoradit podľa:
Učiteľka mš

Učiteľka mš

678,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole, trnava

Trnava 21.08.2019
678,50 € za mesiac
Lektor - Obrábač kovov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie technických výkresov 2. teória a praktické ukážky technológií obrábania 3. metódy obrábania výhody: ...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Trnava)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
Lektor - Operátor CNC strojov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
Učiteľ informatiky a matematiky

náplň práce: vyučovanie predmetov informatika, matematika v anglickom jazyku a príprava žiakov na medzinárodné cambridgeské skúšky úrovne igcse, a level. podmienkou pracovnej pozície je štátna jazyková skúška z aj alebo jej medzinárodný ekvivalent na úrovni c1 alebo c2., trnava

Trnava 14.08.2019
1000 € za mesiac
Knihovník

Knihovník

660,50 € za mesiac

náplň práce: výpožičná služba s použitím informačných technológií, práca s informačnými databázami, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, individuálna a kolektívna práca s používateľom, informačná výchova, medziknižničná výpožičná služba., trnava

Trnava 08.08.2019
660,50 € za mesiac
Riaditeľ / Riaditeľka Materskej školy

náplň práce: riaditeľ / riaditeľka materskej školy výhody: tabuľkový plat podľa zákona a odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie + príplatok za riadenie, trnava

Trnava 08.08.2019
680 € za mesiac
Učiteľ/ka anglického jazyka

Učiteľ/ka anglického jazyka

900 € za mesiac

náplň práce: • vyučovanie kurzov anglického a/alebo nemeckého jazyka, • účasť na monitorovacích a vyhodnocovacích mítingoch lektorov a vedenia, • navrhovanie nových kurzov, tém kurzov, • navrhovanie obsahovej náplne vybraných kurzov, • monitorovanie/schvaľovanie učebných plánov, • monitorovanie/schvaľovanie záznamov o odučených hodinách, • tvorba obsahov učebných plánov pre...

Trnava 11.08.2019
900 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň základnej školy

trnava

Trnava 03.08.2019
Dohodou
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

Učiteľ 1. stupňa ZŠ

700 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie v základnej škole - 1. stupeň zš. výhody: práca vo výbornom kolektíve, projektová činnosť, zabezpečené stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie., trnava

Trnava 30.07.2019
700 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: mov so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo. organizácia odborného výcviku, vysvetľovanie praktických činností, riadenie a hodnotenie činnosti žiakov., trnava

Trnava 30.07.2019
612,50 € za mesiac
Zahraničný lektor

Zahraničný lektor

1500 € za mesiac

náplň práce: zahraničný lektor, trnava

Trnava 28.07.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ/ka odborných veterinárnych predmetov

náplň práce: výchova a vzdelávanie: odborné veterinárne predmety + veterinárna prax výhody: možnosť zriadenia veterinárej ambulancie v priestoroch školy, služobný byt., trnava

Trnava 23.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka odborného predmetu informatika

náplň práce: výchova a vzdelávanie: informatika, trnava

Trnava 23.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka nemeckého a anglického jazyka

náplň práce: výchova a vzdelávanie: nemecký jazyk a anglický jazyk, trnava

Trnava 23.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka anglického a/alebo nemeckého jazyka

náplň práce: •\ vyučovanie anglického a/alebo nemeckého jazyka - čas výučby dohodou v časovom rozmedzí od 7.00 - 20.30 - počet hodín vyučovania dohodou •\ zodpovednosť za priebeh a organizáciu výučby •\ komunikácia s vedením školy a administratívnymi pracovníkmi •\ práca je vhodná aj pre študentov a absolventov •\ uprednostňujeme záujemcov so zámerom dlhodobej...

Trnava 22.07.2019
10 € za hodinu
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € za mesiac

trnava

Trnava 08.07.2019
612,50 € za mesiac
Vychovávateľ/ka

Vychovávateľ/ka

612,50 € za mesiac

trnava

Trnava 08.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ/ka v materskej škole

Učiteľ/ka v materskej škole

612,50 € za mesiac

náplň práce: práca s deťmi., trnava

Trnava 08.07.2019
612,50 € za mesiac
Zahraničný lektor

Zahraničný lektor

1500 € za mesiac

náplň práce: zahraničný lektor pre predmet podnikanie, trnava

Trnava 08.07.2019
1500 € za mesiac
1 - 20 z 30
1 - 20 z 30