1 - 20 z 55
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg - liečebný pedagóg v CDR Dedina Mládeže

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná v zariadení sociálnoporávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných služieb v cdr. poskytovanie starostlivosti resp. terapeuticko-výchovnej pomoci maloletým deťom a mladým dospelým so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí nášho centra. výhody: teambuilding stravné lístky v hodnote 4,00 eur flexibilná pracovná...

Komárno 14.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent učiteľa

Pedagogický asistent učiteľa

872,50 € za mesiac

nitra

Nitra 15.02.2020
872,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

1064,50 € za mesiac

nitra

Nitra 15.02.2020
1064,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

738 € za mesiac

náplň práce: pomoc a asistencia pre učiteľa pri výchovno-vzdelávacom procese. vykonávanie obslužných činností pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pomoc učiteľovi počas vyučovacích hodín ako aj prestávok., levice

Levice 11.02.2020
738 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie individuálnych a skupinových psychologických služieb, poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom gymnázia, plnenie tzv. podporných služieb v škole. spolupodieľanie sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii ivvp pre žiakov so švvp, následne na ich aplikácii v praxi. realizácia preventívnych aktivít /organizovanie prednášok, besied, exkurzií, voľnočasových...

Topoľčany 10.02.2020
976,50 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

976,50 € za mesiac

náplň práce: mapovanie a prevencia sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied pre žiakov, rodičov a inkluzívny tím, spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich ivvp, pravidelná práca s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, odborné a osvetové činnosti...

Topoľčany 10.02.2020
976,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

998 € za mesiac

náplň práce: školský špeciálny pedagóg, levice

Levice 11.02.2020
998 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738,50 € za mesiac

náplň práce: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede s pedagogickými zamestnancami školy, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, priame vedenie alebo napomáhanie pri mimoškolskej činnosti, organizovanie spoločenských podujatí a spolupráca s rodičmi., topoľčany

Topoľčany 10.02.2020
738,50 € za mesiac
Lektor anglického/nemeckého/španielskeho jazyka

náplň práce: vyučovanie anglickéo /nemeckého/ španielskeho jazyka na rôznych jazykových úrovniach. vhodná pre študentov alebo na živnosť a dohodu o pracovnej činnosti., nitra

Nitra 06.02.2020
8 € za hodinu
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. ponúkame vám päť dní dovolenky navyše a aj príspevok na dds. načim záujmom je aj váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s vašou pracovnou...

Komárno 04.02.2020
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

580 € za mesiac

náplň práce: upratovanie v základnej škole., levice

Levice 04.02.2020
580 € za mesiac
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

738,50 € za mesiac

náplň práce: mov so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo. organizácia odborného výcviku, vysvetľovanie praktických činností, riadenie a hodnotenie činnosti žiakov., topoľčany

Topoľčany 03.02.2020
738,50 € za mesiac
Učiteľ strojárskych predmetov na SOŠ

náplň práce: učiteľ strojárskych predmetov na sš, odbor 23, 24. výhody: po prvom roku možný pracovný pomer na dobu neurčitú., topoľčany

Topoľčany 03.02.2020
915 € za mesiac
Učiteľka pre primárne vzdelávanie v MŠ

náplň práce: učiteľka pre primárne v zdelávanie v mš., levice

Levice 03.02.2020
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

700 € za mesiac

náplň práce: práca so začlenenými žiakmi v rámci projektu, pracovná zmluva do 30.11.2020. plat závisí od počtu rokov praxe a platnej platovej tabuľky v danom období. uverejnená hodnota je orientačná., topoľčany

Topoľčany 03.02.2020
700 € za mesiac
Školský psychológ / školská psychologička

náplň práce: školský psychológ, topoľčany

Topoľčany 29.01.2020
976,50 € za mesiac
Školský psychológ

náplň práce: - uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, - vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, - vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, - poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, - pripravuje podklady pre odborných...

Levice 28.01.2020
Dohodou
Obsluha vo fitbare

Obsluha vo fitbare

2,80 € za hodinu

náplň práce: obsluha klientov vo fitbare a fitnesscentre. hľadáme človeka, ktorý je maximálne zodpovedný, osoba zťp, študent. práca na dohodu. k životopisu v prípade súhlasu priložte fotografiu. fotografia nutna!! výhody: benefity pre zamestnancov určite sú :), topoľčany

Topoľčany 29.01.2020
2,80 € za hodinu
Učiteľka v detskom lesnom klube

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku 3-4 roky, v bezpečnom, podnetnom, láskavom prostredí, vedenie detí k zdravému životnému štýlu, samostatnosti, vzťahu k prírode, každodenný pobyt vonku za každého počasia, konverzácia s deťmi v anglickom a slovenskom jazyku., nitra

Nitra 28.01.2020
630 € za mesiac
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent, na 100% úväzok. kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, - uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér žiaka, ...

Levice 28.01.2020
Dohodou
1 - 20 z 55
1 - 20 z 55