1 - 20 z 91
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

800 € za mesiac

náplň práce: komplexná starostlivosť o deti - výchova, pomoc pri príprave do školy, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, voľný čas, spolupráca s rodinou a i., topoľčany

Topoľčany 24.06.2019
800 € za mesiac
Učiteľ strednej školy - anglický jazyk

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy. aprobácia: anglický jazyk, levice

Levice 20.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ cudzích jazykov

Učiteľ cudzích jazykov

9 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho a španielskeho jazyka., nitra

Nitra 19.06.2019
9 € za hodinu
Vychovávateľka

Vychovávateľka

649 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľka v školskom klube detí., topoľčany

Topoľčany 19.06.2019
649 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., komárno

Komárno 19.06.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ klavíra/korepetítor

nitra

Nitra 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka hry na husle

nitra

Nitra 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie, vyučovanie anglického jazyka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je učiteľ základnej školy., levice

Levice 19.06.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 17.06.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy pre odbor čašník, hotelová akadémia

náplň práce: majster odbornej výchovy, práca so žiakmi - vzdelávací proces., levice

Levice 18.06.2019
Dohodou
Asistentka zahraničného lektora

náplň práce: asistencia zahraničnému lektorovi pri práci s deťmi., nitra

Nitra 17.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ

náplň práce: vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš., levice

Levice 14.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ

nitra

Nitra 15.06.2019
Dohodou
Učiteľka pre materské školy

Učiteľka pre materské školy

612,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre materskú školu povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 z. z. 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov, a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými...

Levice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 17.06.2019
685 € za mesiac
Učiteľ fyziky

Učiteľ fyziky

828,50 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie žiakov, nitra

Nitra 11.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ/ka BIO, GEO, CHE, FYZ, DEJ

náplň práce: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: bio, geo, che, fyz, dej., komárno

Komárno 08.06.2019
828,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

759 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie žiakov - odborný výcvik učebného odboru obrábač kovov, topoľčany

Topoľčany 07.06.2019
759 € za mesiac
Riaditeľ / riaditeľka ZŠ 1.-4. Hostie

náplň práce: riaditeľ / riaditeľka zš 1. - 4. hostie, zlaté moravce

Zlaté Moravce 04.06.2019
Dohodou
Riaditeľ / riaditeľka MŠ Hostie

náplň práce: riaditeľ / riaditeľka mš hostie, zlaté moravce

Zlaté Moravce 04.06.2019
Dohodou
1 - 20 z 91
1 - 20 z 91