1 - 18 z 18
Zoradit podľa:
Psychológ / psychologička

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v cdr v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých,. vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre cdr., komárno

Komárno 16.09.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do kariérového stupňa začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Učiteľ/ka hudobného odboru - klavír

náplň práce: výučba hudby vo svätom petre. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 12.09.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ/ka grafiky

Učiteľ/ka grafiky

828,50 € za mesiac

náplň práce: výučba grafiky v komárne. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 04.09.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ/ka hudobného odboru - zobcová/priečna flauta

náplň práce: výučba hudby v komárne. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 05.09.2019
907,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

komárno

Komárno 30.08.2019
685 € za mesiac
Učiteľ geografie  2. stupňa zš

komárno

Komárno 01.09.2019
Dohodou
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

Dohodou

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ mš v zariadení pre materské škôlky., komárno

Komárno 28.08.2019
Dohodou
Učiteteľ/ka -Zák.škola M. Jókaiho s VJM-Jókai Mór Alapiskola

komárno

Komárno 26.08.2019
805 € za mesiac
Učiteľ/ka BIO, GEO, CHE, FYZ, DEJ

náplň práce: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: bio, geo, che, fyz, dej., komárno

Komárno 26.08.2019
828,50 € za mesiac
Pedagogický asistent - Základná škola Móra Jókaiho s VJM

komárno

Komárno 26.08.2019
924 € za mesiac
Pedagogický asistent - Základná škola Bátorove Kosihy

náplň práce: asistent učiteľa pre žiakov so švvp 1. a 2. stupeň zš, komárno

Komárno 26.08.2019
940 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately., komárno

Komárno 25.08.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ/ka tanečného odboru

Učiteľ/ka tanečného odboru

620 € za mesiac

náplň práce: výučba tanca v nitrianskom kraji bližšie informácie na vyžiadanie. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 16.08.2019
620 € za mesiac
Učiteľ/ka výtvarného odboru

Učiteľ/ka výtvarného odboru

828,50 € za mesiac

náplň práce: výučba výtvarného odboru v okrese komárno. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe.

Komárno 31.07.2019
828,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately., komárno

Komárno 30.07.2019
810,50 € za mesiac
Vychovávateľ - Základná škola Móra Jókaiho s VJM

náplň práce: vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času., komárno

Komárno 13.07.2019
678,50 € za mesiac
1 - 18 z 18
1 - 18 z 18