1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

738 € za mesiac

náplň práce: pomoc a asistencia pre učiteľa pri výchovno-vzdelávacom procese. vykonávanie obslužných činností pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pomoc učiteľovi počas vyučovacích hodín ako aj prestávok., levice

Levice 11.02.2020
738 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

998 € za mesiac

náplň práce: školský špeciálny pedagóg, levice

Levice 11.02.2020
998 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

580 € za mesiac

náplň práce: upratovanie v základnej škole., levice

Levice 04.02.2020
580 € za mesiac
Učiteľka pre primárne vzdelávanie v MŠ

náplň práce: učiteľka pre primárne v zdelávanie v mš., levice

Levice 03.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent, na 100% úväzok. kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, - uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér žiaka, ...

Levice 28.01.2020
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: - uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, - vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, - vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, - poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, - pripravuje podklady pre odborných...

Levice 28.01.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vo vzdelávacom procese. výberové konanie dňa 23.1.2020 o 9. hod na soš služieb, ul. sv. michala 36, levice.

Levice 22.12.2019
Dohodou
Učiteľ spevu

Učiteľ spevu

Dohodou

náplň práce: pedagóg spevu na zuš., levice

Levice 16.12.2019
Dohodou
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8