1 - 18 z 18
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie, vyučovanie anglického jazyka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je učiteľ základnej školy., levice

Levice 19.06.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy pre odbor čašník, hotelová akadémia

náplň práce: majster odbornej výchovy, práca so žiakmi - vzdelávací proces., levice

Levice 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ

náplň práce: vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš., levice

Levice 14.06.2019
Dohodou
Učiteľka pre materské školy

Učiteľka pre materské školy

612,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre materskú školu povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 z. z. 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov, a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými...

Levice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 17.06.2019
685 € za mesiac
Učiteľ strednej školy - zameranie grafický dizajn

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy pre vyučovacie predmety: - umelecká prax - technológia grafického dizajnu - písmo - figurálne kreslenie - propagačná grafika, levice

Levice 04.06.2019
828,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

450 € za mesiac

levice

Levice 03.06.2019
450 € za mesiac
Riaditeľ/ka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

náplň práce: riaditeľ/riaditeľka základnej školy, levice

Levice 28.05.2019
Dohodou
Riaditeľ/ka Materskej školy, Hontianska cesta 45, Šahy

levice

Levice 18.05.2019
Dohodou
Hlavná kuchárka

Hlavná kuchárka

600 € za mesiac

náplň práce: 1. hlavná kuchárka šj - úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie, - obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja alebo viac jednoúčelových, veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov, obsluha, veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení, - výroba technologicky náročných teplých jedál, - výroba a výdaj technologicky náročných...

Levice 06.05.2019
600 € za mesiac
Štatistik počas hokejových zápasov

náplň práce: práca v časomiere, spracovanie výsledkov zápasov do online štatistického systému, hlásateľ počas hokejových zápasov odohrávajúcich sa na zimnom štadióne v leviciach, iné pomocné práce podľa požiaviek. hokejový klub zabezpečí pre vhodného kandidáta bezplatne školenie pre prácu v časomiere 1.6.2019. výberové konanie pre mladých kandidátov, ktorí sú evidovaní na úpsavr levice...

Levice 01.05.2019
520 € za mesiac
Vychovávateľ v školskom klube detí

levice

Levice 30.04.2019
759 € za mesiac
Učiteľ I. stupňa základnej školy

náplň práce: učiteľ i. stupňa základnej školy., levice

Levice 30.04.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ II. stupňa základnej školy

náplň práce: učiteľ ii. stupňa základnej školy, aprobácia matematika (kombinácia s hudobnou výchovou, nemeckým jazykom, ruským jazykom, prípadne s iným predmetom)., levice

Levice 30.04.2019
828,50 € za mesiac
Časomerač/Trestomerač/Moderátor

náplň práce: práca v časomiere - funkcia časomerač, trestomerač, hlásateľ počas hokejových zápasov odohrávajúcich sa na zimnom štadióne v leviciach. hokejový klub zabezpečí pre vhodného kandidáta bezplatne školenie pre prácu v časomiere. pracovník bude zapisovať do systému rozhodnutia rozhodcov., levice

Levice 16.04.2019
500 € za mesiac
Tréner fitness, správca fitness centra

levice

Levice 16.04.2019
690 € za mesiac
Vychovávateľka ŠKD

Vychovávateľka ŠKD

680 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľka v školskom klube detí, levice

Levice 09.04.2019
680 € za mesiac
1 - 18 z 18
1 - 18 z 18