1 - 20 z 36
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 09.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ v ŠKD

nitra

Nitra 13.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. zabezpečovanie fyzickej starostlivosti, voľnočasových aktivít detí, zabezpečovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí. výhody: uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe pedag. zam. bez...

Nitra 05.09.2019
718 € za mesiac
Učiteľka MŠ na zastupovanie počas MD

nitra

Nitra 04.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

662 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť vychovávateľa pri výchove detí v čase mimo vyučovania, vedenie voľnočasových aktivít., nitra

Nitra 05.09.2019
662 € za mesiac
Pomocný/á  vychovávateľ/ka

Pomocný/á vychovávateľ/ka

680 € za mesiac

náplň práce: pomocné výchovné práce a nočné služby v v špecializovanom centre pre deti a rodiny so zameraním na týrané a sexuálne zneužívané deti výhody: zaujímavá práca v príjemnom kolektíve, možnosť ďˇalšieho vzdelávania, nitra

Nitra 04.09.2019
680 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

520 € za mesiac

náplň práce: učiteľ zuš tanečný odbor výhody: odmeňovanie podľa zákona 553/2003, možné príplatky, zaradenie do platových taríf a stupňov podľa príslušného zákona., nitra

Nitra 03.09.2019
520 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

520 € za mesiac

náplň práce: učiteľ zuš hudobný odbor - spev hlasová výchova výhody: odmeňovanie podľa zákona 553/2003, možné príplatky, zaradenie do platových taríf a stupňov podľa príslušného zákona., nitra

Nitra 03.09.2019
520 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

700 € za mesiac

nitra

Nitra 02.09.2019
700 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školy

1200 € za mesiac

nitra

Nitra 02.09.2019
1200 € za mesiac
Asistent vychovávateľa

Asistent vychovávateľa

629 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie starostlivosti pre deti v centre v jednej samostatnej skupine, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie voľnočasových aktivít a ďalšie práce potrebné pre plynulý chod skupiny. výhody: odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 z.z. - základná tabuľka....

Nitra 29.08.2019
629 € za mesiac
Lektor - Mechatronik v automobilovom priemysle (Nitra)

náplň práce: - zodpovednosť za lektorovanie vzdelávacích modulov, - zodpovednosť za realizáciu vzdelávacej aktivity, - zodpovednosť za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, - spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít, - zodpovednosť za zabezpečenie podpory pri realizácií aktivít vzdelávania najmä počas praktickej časti s cieľom dosiahnutia kvality a...

Nitra 27.08.2019
11 € za hodinu
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 21.08.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

600 € za mesiac

nitra

Nitra 01.09.2019
600 € za mesiac
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Nitra)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
Lektor - Operátor CNC strojov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
Lektor - Obrábač kovov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie technických výkresov 2. teória a praktické ukážky technológií obrábania 3. metódy obrábania výhody: ...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ anglického jazyka., nitra

Nitra 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ nemeckého jazyka

náplň práce: učiteľ nemeckého jazyka. výhody: - motivovaní účastníci kurzov, - odborný rast., nitra

Nitra 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

Dohodou

náplň práce: učiteľstvo v mš, nitra

Nitra 13.08.2019
Dohodou
1 - 20 z 36
1 - 20 z 36