1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent učiteľa

Pedagogický asistent učiteľa

872,50 € za mesiac

nitra

Nitra 15.02.2020
872,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

1064,50 € za mesiac

nitra

Nitra 15.02.2020
1064,50 € za mesiac
Lektor anglického/nemeckého/španielskeho jazyka

náplň práce: vyučovanie anglickéo /nemeckého/ španielskeho jazyka na rôznych jazykových úrovniach. vhodná pre študentov alebo na živnosť a dohodu o pracovnej činnosti., nitra

Nitra 06.02.2020
8 € za hodinu
Učiteľka v detskom lesnom klube

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku 3-4 roky, v bezpečnom, podnetnom, láskavom prostredí, vedenie detí k zdravému životnému štýlu, samostatnosti, vzťahu k prírode, každodenný pobyt vonku za každého počasia, konverzácia s deťmi v anglickom a slovenskom jazyku., nitra

Nitra 28.01.2020
630 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

915 € za mesiac

náplň práce: 1. špeciálnopedagogická diagnostika, s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník špeciálnopedagogickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klienta, 2. aplikácia špeciálnopedagogických postupov a...

Nitra 23.01.2020
915 € za mesiac
Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. zabezpečovanie fyzickej starostlivosti, voľnočasových aktivít detí, zabezpečovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí. výhody: uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe pedag. zam. bez...

Nitra 21.01.2020
790 € za mesiac
Špeciálny pedagóg v rámci projektu NP DEI NS III

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny., nitra

Nitra 21.01.2020
976,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

976,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných špeciálnopedagogických služieb v cdr v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých., nitra

Nitra 21.01.2020
976,50 € za mesiac
Vychovávateľka v školskom klube

náplň práce: vychovávateľské práce v školskom klube pri základnej škole s úväzkom 88%, nitra

Nitra 07.01.2020
Dohodou
Učiteľ(ka) predmetov ANJ - MJL pre 2. stupeň ZŠ s VJM

náplň práce: vyučovanie predmetov anj a mjl v triedach s vyučovacím jazykom maďarským., nitra

Nitra 07.01.2020
915 € za mesiac
Učiteľ(ka) pre 1. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

náplň práce: vyučovanie na 1. stupni zš s vyučovacím jazykom slovenským., nitra

Nitra 07.01.2020
915 € za mesiac
Opatrovateľ/ka v súkromnom detskom zariadení

náplň práce: do nášho kolektívu hľadáme milú, zodpovednú a kvalifikovanú pani vychovávateľku, opatrovateľku alebo zdravotnú sestru, ktorá zvládne nasledujúce: - starostlivosť o deti vo veku od 6 mes. do 5 rokov (kŕmenie a prebaľovanie detí, nácvik hygienických návykov a samoobslužných činností, profesionálne zvládnutie adaptácie detí pri nástupe do zariadenia, načúvanie - pozorovanie a...

Nitra 02.01.2020
696 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, nitra

Nitra 18.12.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

900 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť v triede predškolákov s výchovným programom zameraným na prirodzené zoznamovanie sa s anglickým jazykom, nitra

Nitra 09.12.2019
900 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14