1 - 20 z 30
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ

nitra

Nitra 15.06.2019
Dohodou
Učiteľ fyziky

Učiteľ fyziky

828,50 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie žiakov, nitra

Nitra 11.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ

náplň práce: vzdelávanie, nitra

Nitra 04.06.2019
Dohodou
Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školy

1187,50 € za mesiac

nitra

Nitra 23.05.2019
1187,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: samostatné zabezpečovanie organizačných a ekonomických činností spojených s vedením hospodárskej a stravovacej agendy, zásobovanie, varenie stravy pre zdravotne postihnuté deti, vyúčtovanie výdavkov na stravu a ostatné výdavky spolupodieľanie na výchovnom procese s deťmi ťzp, nitra

Nitra 21.05.2019
677 € za mesiac
Technický pracovník

Technický pracovník

583,50 € za mesiac

náplň práce: - vedie evidenciu pracovných ciest zamestnancov katedry, - vykonáva práce spojené s archívnickou činnosťou, s evidenciou, sprístupňovaním, využívaním a ochranou archívnych dokumentov až po odovzdanie do archívu ukf, - zabezpečuje systematickú prípravu technických podmienok laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie, analytickej chémie, biochémie a asistuje pri praktickej výučbe...

Nitra 20.05.2019
583,50 € za mesiac
Vedúci/a mestskej knižnice

Vedúci/a mestskej knižnice

792 € za mesiac

náplň práce: vedenie mestskej knižnice, nitra

Nitra 16.05.2019
792 € za mesiac
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Nitra)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Nitra 15.05.2019
11 € za hodinu
Masér - fyzioterapeut

Masér - fyzioterapeut

690 € za mesiac

náplň práce: práca s telesne postihnutými žiakmi základnej školy, masáže, vodoliečba, zdravotná telesná výchova., nitra

Nitra 16.05.2019
690 € za mesiac
Učiteľ matematika - geografia - fyzika

náplň práce: vyučovanie predmetu matematika, geografia, fyzika pre žiakov 5.-9. ročníka., nitra

Nitra 16.05.2019
700 € za mesiac
Opatrovateľka TPŽ - pomocná vychovávateľka

náplň práce: príprava tpž (telesne postihnutých žiakov) na vyučovacie hodiny, starostlivosť o hygienu, v prípade potreby prebaľovanie, asistencia pri liečebnej telesnej výchove, doprovod a obsluha tpž na obedoch, obsluha zdvižnej plošiny na poschodie, účasť na mimoškolských akciách, vychádzky, dohľad pri riešení domácich úloh v popoludňajšom klube tpž, poskytovanie prvej pomoci pri úraze v škole., nitra

Nitra 14.05.2019
Dohodou
Lektor - Operátor CNC strojov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Nitra 15.05.2019
11 € za hodinu
Lektor - Mechatronik v automobilovom priemysle (Nitra)

náplň práce: - zodpovednosť za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovednosť za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovednosť za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov - spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít - zodpovednosť za zabezpečenie podpory pri realizácií aktivít vzdelávania najmä počas praktickej časti s cieľom dosiahnutia kvality a...

Nitra 15.05.2019
11 € za hodinu
Učiteľ náboženstva

nitra

Nitra 10.05.2019
Dohodou
Asistentka riaditeľa

náplň práce: administratíva podľa pokynov riaditeľa školy, evidencia žiakov, podklady k správam, organizácia podujatí, evidencia tlačív, písomností, nitra

Nitra 09.05.2019
Dohodou
Zástupca riaditeľky pre odbornú výchovu

náplň práce: riadenie zamestnancov -majstrov odbornej výchovy na úseku odbornej výchovy na strednej odbornej škole stavebnej. vedenie pedagogickej dokumentácie súvisiacej s ov žiakov., nitra

Nitra 10.05.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

10 € za hodinu

náplň práce: vedenie kurzov anglického jazyka pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov. výhody: kreatívna práca, príjemný kolektív, pružný pracovný čas podľa dohody, voľný čas počas školských prázdnin, nitra

Nitra 09.05.2019
10 € za hodinu
Učiteľ Náboženskej výchovy

nitra

Nitra 07.05.2019
Dohodou
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ

nitra

Nitra 07.05.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 30.04.2019
Dohodou
1 - 20 z 30
1 - 20 z 30