1 - 20 z 25
Zoradit podľa:
Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. zabezpečovanie fyzickej starostlivosti, voľnočasových aktivít detí, zabezpečovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí. výhody: uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe pedag. zam. bez...

Nitra 21.08.2019
718 € za mesiac
Lektor - Mechatronik v automobilovom priemysle (Nitra)

náplň práce: - zodpovednosť za lektorovanie vzdelávacích modulov, - zodpovednosť za realizáciu vzdelávacej aktivity, - zodpovednosť za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, - spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít, - zodpovednosť za zabezpečenie podpory pri realizácií aktivít vzdelávania najmä počas praktickej časti s cieľom dosiahnutia kvality a...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Nitra)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
Lektor - Operátor CNC strojov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
Lektor - Obrábač kovov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie technických výkresov 2. teória a praktické ukážky technológií obrábania 3. metódy obrábania výhody: ...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ anglického jazyka., nitra

Nitra 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ nemeckého jazyka

náplň práce: učiteľ nemeckého jazyka. výhody: - motivovaní účastníci kurzov, - odborný rast., nitra

Nitra 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

Dohodou

náplň práce: učiteľstvo v mš, nitra

Nitra 13.08.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odbornej výchovy. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., nitra

Nitra 09.08.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 02.08.2019
Dohodou
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: práca so skupinou detí zo sociálne znevýhodneného prostredia., nitra

Nitra 26.07.2019
900 € za mesiac
Lektor - Operátor CNC strojov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Nitra 22.07.2019
11 € za hodinu
Lektor - Obrábač kovov (Nitra)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie technických výkresov 2. teória a praktické ukážky technológií obrábania 3. metódy obrábania výhody: ...

Nitra 22.07.2019
11 € za hodinu
Asistentka zahraničného lektora

náplň práce: asistencia zahraničnému lektorovi pri práci s deťmi., nitra

Nitra 22.07.2019
600 € za mesiac
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Nitra)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Nitra 22.07.2019
11 € za hodinu
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

800 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi na strednej škole, výučba v oblasti autoopravár, automechanik, nitra

Nitra 12.07.2019
800 € za mesiac
Psychologička

Psychologička

Dohodou

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení. poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom...

Nitra 13.07.2019
Dohodou
Učiteľ Náboženskej výchovy

nitra

Nitra 08.07.2019
Dohodou
Zástupca riaditeľky pre odbornú výchovu

náplň práce: riadenie zamestnancov -majstrov odbornej výchovy na úseku odbornej výchovy na strednej odbornej škole stavebnej. vedenie pedagogickej dokumentácie súvisiacej s ov žiakov., nitra

Nitra 08.07.2019
Dohodou
Učiteľ matematika - geografia - fyzika

náplň práce: vyučovanie predmetu matematika, geografia, fyzika pre žiakov 5.-9. ročníka., nitra

Nitra 04.07.2019
800 € za mesiac
1 - 20 z 25
1 - 20 z 25