1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

6 € za hodinu

náplň práce: jazyková škola zaraz v nových zámkoch hľadá lektora anglického jazyka na výučbu individuálnych, skupinových a firemných kurzov. výučba prebieha priamou konverzačnou metódou, do ktorej vás radi zdarma zaškolíme!, nové zámky

Nové Zámky 28.04.2019
6 € za hodinu
Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, nové zámky

Nové Zámky 26.04.2019
649,50 € za mesiac
Učiteľ II. stupňa ZŠ, informatika, technika

náplň práce: učiteľ ii. stupňa zš - informatika, technika, nové zámky

Nové Zámky 19.04.2019
759 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

883,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – v centre pre deti a rodiny (ďalej len cdr), najmä poskytovanie psychologických služieb v záujme efektívneho fungovania cdr s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých, vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre cd, nové zámky

Nové Zámky 15.04.2019
883,50 € za mesiac
Zástupca riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy

náplň práce: vedenie pedagogického kolektívu k pracovnej a realizačnej činnosti. zabezpečenie kooperácie pedagogického kolektívu s inými úsekmi zuš. vykonávanie kontrolnej a hospitačnej činnosti. stará sa o kvalifikačný profil zverených pracovníkov. pripravuje podklady pre pedagogické rady, pracovné a gremiálne porady. organizačne zabezpečuje všetky verejné a interné podujatia školy, ako...

Nové Zámky 10.04.2019
1300 € za mesiac
Učiteľ II. stupňa ZŠ - AJ

Učiteľ II. stupňa ZŠ - AJ

od 759 € za mesiac

náplň práce: učiteľka anglického jazyka na zš ii. stupňa, nové zámky

Nové Zámky 29.03.2019
od 759 € za mesiac
Učiteľ ZŠ 1.-4.

Učiteľ ZŠ 1.-4.

od 759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie zš, nové zámky

Nové Zámky 29.03.2019
od 759 € za mesiac
Učiteľ ZŠ - fyziky

Učiteľ ZŠ - fyziky

od 828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ základnej školy pre ii. stupeň - predmetu fyzika., nové zámky

Nové Zámky 22.03.2019
od 828,50 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, nové zámky

Nové Zámky 16.03.2019
od 805 € za mesiac
Opatrovateľka detí

Opatrovateľka detí

od 500 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľka detí., nové zámky

Nové Zámky 11.03.2019
od 500 € za mesiac
Učiteľ/ka hry na klavíri

Učiteľ/ka hry na klavíri

od 760 € za mesiac

nové zámky

Nové Zámky 08.03.2019
od 760 € za mesiac
Učiteľ/ka spevu - hudobný odbor ZUŠ

náplň práce: pracovná pozícia: učiteľ zuš - hudobný odbor, spev náplň práce: umelecké vzdelávanie, nové zámky

Nové Zámky 07.03.2019
od 760 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka

Učiteľ/učiteľka

od 753 € za mesiac

náplň práce: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika, technika, telesná a športová výchova, vykonávanie špecializačných činností: triedny učiteľ, koordinátor zberovej činnosti., nové zámky

Nové Zámky 27.02.2019
od 753 € za mesiac
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13