1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Školský psychológ

Školský psychológ

617,50 € za mesiac

náplň práce: voľné pracovné miesto je vytvorené v rámci národného projektu "inkluzívne vzdelávanie". odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálne a skupinové poradenstvo, psychoterapie, prevencia a intervencia k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v zš., šaľa

Šaľa 15.07.2019
617,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

720 € za mesiac

náplň práce: voľné pracovné miesto je vytvorené v rámci národného projektu "inkluzívne vzdelávanie". individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy., šaľa

Šaľa 15.07.2019
720 € za mesiac
Učiteľka 1.-4.

náplň práce: učiteľka zš 1.-4., šaľa

Šaľa 01.07.2019
Dohodou
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3