1 - 15 z 15
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg pre žiakov so ŠVVP

náplň práce: práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava materiálov, evidencia pracovnej činnosti, konzultácie., topoľčany

Topoľčany 24.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738,50 € za mesiac

náplň práce: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede s pedagogickými zamestnancami školy, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, priame vedenie alebo napomáhanie pri mimoškolskej činnosti, organizovanie spoločenských podujatí a spolupráca s rodičmi., topoľčany

Topoľčany 10.02.2020
738,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie individuálnych a skupinových psychologických služieb, poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom gymnázia, plnenie tzv. podporných služieb v škole. spolupodieľanie sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii ivvp pre žiakov so švvp, následne na ich aplikácii v praxi. realizácia preventívnych aktivít /organizovanie prednášok, besied, exkurzií, voľnočasových...

Topoľčany 10.02.2020
976,50 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

976,50 € za mesiac

náplň práce: mapovanie a prevencia sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied pre žiakov, rodičov a inkluzívny tím, spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich ivvp, pravidelná práca s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, odborné a osvetové činnosti...

Topoľčany 10.02.2020
976,50 € za mesiac
Učiteľ strojárskych predmetov na SOŠ

náplň práce: učiteľ strojárskych predmetov na sš, odbor 23, 24. výhody: po prvom roku možný pracovný pomer na dobu neurčitú., topoľčany

Topoľčany 03.02.2020
915 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

700 € za mesiac

náplň práce: práca so začlenenými žiakmi v rámci projektu, pracovná zmluva do 30.11.2020. plat závisí od počtu rokov praxe a platnej platovej tabuľky v danom období. uverejnená hodnota je orientačná., topoľčany

Topoľčany 03.02.2020
700 € za mesiac
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

738,50 € za mesiac

náplň práce: mov so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo. organizácia odborného výcviku, vysvetľovanie praktických činností, riadenie a hodnotenie činnosti žiakov., topoľčany

Topoľčany 03.02.2020
738,50 € za mesiac
Školský psychológ / školská psychologička

náplň práce: školský psychológ, topoľčany

Topoľčany 29.01.2020
976,50 € za mesiac
Obsluha vo fitbare

Obsluha vo fitbare

2,80 € za hodinu

náplň práce: obsluha klientov vo fitbare a fitnesscentre. hľadáme človeka, ktorý je maximálne zodpovedný, osoba zťp, študent. práca na dohodu. k životopisu v prípade súhlasu priložte fotografiu. fotografia nutna!! výhody: benefity pre zamestnancov určite sú :), topoľčany

Topoľčany 29.01.2020
2,80 € za hodinu
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

4,18 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka - deti a dospelí, skupinové a individuáne hodiny , príprava na hodiny., topoľčany

Topoľčany 15.01.2020
4,18 € za hodinu
Vychovávateľka ŠKD

náplň práce: vychovávateľka v škd, práca podľa schváleného pracovného úväzku a podľa pracovnej zmluvy., topoľčany

Topoľčany 17.01.2020
Dohodou
Pracovník pre rozvoj pracovných zručností

náplň práce: pomoc pri napĺňaní primárnych a sekundárnych potrieb prijímateľa sociálnych služieb so špecifickými potrebami., topoľčany

Topoľčany 07.01.2020
800 € za mesiac
Pracovník obsluhy vo fitbare /v bare kino/

náplň práce: - obsluha klientov vo fitbare a fitnescentre. - hľadáme človeka, ktorý je maximálne zodpovedný, študent. - práca na dohodu, privyrobiť si. - k životopisu priložte (v prípade vášho súhlasu aj fotografiu). dalej hladame brigadnika do kinobaru - obsluha klientov, vyroba pukancov, nachos apod. 2-3 hodiny denne okrem po, ut. výhody: benefity pre zamestnancov určite sú :), topoľčany

Topoľčany 29.12.2019
2,80 € za hodinu
Lektor v jazykovej škole

Lektor v jazykovej škole

4,18 € za hodinu

náplň práce: príprava na hodinu a výučba anglického jazyka., topoľčany

Topoľčany 18.12.2019
4,18 € za hodinu
Vychovávateľ ŠKD

Vychovávateľ ŠKD

600 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ v škd v zš tesáre, splňujúci predpoklady podľa zákona 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. výhody: plat závisí od dosiahnutého vzdelania a veľkosti pracovného úväzku., topoľčany

Topoľčany 02.12.2019
600 € za mesiac
1 - 15 z 15
1 - 15 z 15