1 - 20 z 87
Zoradit podľa:
Tréner v športe

Tréner v športe

550 € za mesiac

nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 18.09.2019
550 € za mesiac
Ekonómka a PaM

Ekonómka a PaM

650 € za mesiac

náplň práce: prijmeme s nástupom ihneď hlavnú ekonómku a pracovníčku pre pam (aj jednotlivo). účtovanie pre základnú školu s materskou školou. práca s programami vema a winibeu. kompletná práca pam pre základnú školu s materskou školou., prievidza

Prievidza 17.09.2019
650 € za mesiac
Osobný asistent

Osobný asistent

275 € za mesiac

náplň práce: úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách, trenčín

Trenčín 17.09.2019
275 € za mesiac
Učiteľka v jasliach

Učiteľka v jasliach

650 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, ilava

Ilava 17.09.2019
650 € za mesiac
Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov

náplň práce: učiteľka a riaditeľka 1. triednej materskej školy. výhody: tarifný plat bude upravený v závislosti od počtu rokov odbornej praxe, príplatku za riadenie, smennosť, prípadne osobný príplatok., považská bystrica

Považská Bystrica 16.09.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

724 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia...

Trenčín 16.09.2019
724 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa v súkromnej materskej škole

náplň práce: - spolupracuje s pedagógmi pri výchovnej činnosti, - pomáha učiteľom vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi. výhody: vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú nami zadané podmienky., púchov

Púchov 13.09.2019
630 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 13.09.2019
812 € za mesiac
Asistent učiteľa

náplň práce: asistent učiteľa pomáha prekonávať zdravotné alebo sociálne bariéry žiaka, jeho náplň práce určuje riaditeľ školy., ilava

Ilava 12.09.2019
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava individuálnych vzdelávacích programov, kompletizácia povinnej dokumentácie., partizánske

Partizánske 10.09.2019
887,50 € za mesiac
VŠ učiteľ - odb. asistent v št. odb. učiteľstvo telesná vých

náplň práce: výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových prác, hodnotenie študentov, skúšanie, spolupráca na výskumnej a vývojovej činnosti fakulty., trenčín

Trenčín 13.09.2019
916,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: výkon práce školského špeciálneho pedagóga., považská bystrica

Považská Bystrica 07.09.2019
887,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

941 € za mesiac

náplň práce: školský špeciálny pedagóg, prievidza

Prievidza 06.09.2019
941 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ)

náplň práce: a) výkon všetkých práv a povinností učiteľa materskej školy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 317/2009 z.z., b) výkon pedagogickej činnosti, t.j. súboru pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ bližšie ustanoví v pracovnom poriadku; priamou výchovno-vzdelávacou...

Púchov 06.09.2019
612,50 € za mesiac
Majster odborného výcviku - elektrikár

náplň práce: majster odborného výcviku na spš, profesia elektrikár, mechanik elektrotechnik. výhody: pružný pracovný čas v školstve, stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, možnosť športového vyžitia., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 06.09.2019
671 € za mesiac
Vychovávateľka Školského klubu detí

prievidza

Prievidza 07.09.2019
743 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

830 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa s aprobáciou anj na strednej škole výhody: kariérový postup tvorivá a kreatívna práca vedenie pedagogickej dokumentácie elektronicky možnosť realizácie v medzinárodných projektoch športové vyžitie v areáli školy (krytý bazén, posilňovňa) možnosť ubytovania v školskom internáte, ktorý je súčasťou areálu školy poznámka:...

Nové Mesto nad Váhom 06.09.2019
830 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

671 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole, trenčín

Trenčín 05.09.2019
671 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

624 € za mesiac

náplň práce: udržiavanie čistoty v pridelenom priestore alebo objekte. vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov. umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch. čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení. vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov. vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, tepovanie a podobne)., myjava

Myjava 05.09.2019
624 € za mesiac
Vychovávateľ/ka Centra voľného času /šport

náplň práce: - vedenie záujmového krúžku, - realizácia športových súťaží. výhody: - príjemné pracovné prostredie, - pracovný čas je v závislosti od rozvrhu krúžkov., trenčín

Trenčín 03.09.2019
831,50 € za mesiac
1 - 20 z 87
1 - 20 z 87