1 - 20 z 57
Zoradit podľa:
Vychovávateľ/ka Centra voľného času /šport

náplň práce: - vedenie záujmového krúžku - realizácia športových súťaží výhody: -príjemné pracovné prostredie, trenčín

Trenčín 21.08.2019
831,50 € za mesiac
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

880 € za mesiac

náplň práce: náplň práce v rozsahu učiteľky v mš., trenčín

Trenčín 21.08.2019
880 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

7,50 € za hodinu

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách, - vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov...

Považská Bystrica 21.08.2019
7,50 € za hodinu
Majster odbornej výchovy pre odbor inštalatér

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. praktická výučba žiakov v odbore inštalatér. výhody: firemné podujatia hradené zo sociálneho fondu., považská bystrica

Považská Bystrica 21.08.2019
612,50 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Partizánske)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - vzdelávanie dospelých výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k...

Partizánske 16.08.2019
900 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Trenčín)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Trenčín 15.08.2019
900 € za mesiac
Učiteľ elektrotechnických predmetov

náplň práce: vyučovanie elektro predmetov na strednej odbornej škole, trenčín

Trenčín 14.08.2019
800 € za mesiac
Učiteľ v základnej umeleckej škole

náplň práce: - učiteľ hudobného odboru s aprobáciou, - 2 x hra na gitare, - 1 x hrana klavíri, - 1 x hra na flaute, - 1 x spev, - učiteľ tanečného odboru, - 2 x učiteľ tanca., považská bystrica

Považská Bystrica 14.08.2019
1016 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky špeciálnej samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na resocializačnom procese. spolupráca pri výchove a vzdelávaní klientov v čase mimo...

Trenčín 14.08.2019
Dohodou
Majster odborného výcviku - elektrikár

náplň práce: majster odborného výcviku na spš, profesia elektrikár, mechanik elektrotechnik. výhody: pružný pracovný čas v školstve, stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, možnosť športového vyžitia., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 14.08.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ pre strojárske odborné predmety

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa s aprobáciou strojárskych odborných predmetov na strednej škole výhody: kariérový postup tvorivá a kreatívna práca vedenie pedagogickej dokumentácie elektronicky možnosť realizácie v medzinárodných projektoch športové vyžitie v areáli školy (krytý bazén, posilňovňa) možnosť ubytovania v školskom internáte, ktorý je súčasťou...

Nové Mesto nad Váhom 14.08.2019
690 € za mesiac
Učiteľ strednej školy, aprobácia biológia, chémia, geografia

náplň práce: práca v bilingválnom gymnáziu, príprava žiakov na olympiády a súťaže, zastupovanie počas materskej a následnej rodičovskej dovolenky., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 14.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ - Súkromná základná umelecká škola ADIA v Selci

náplň práce: vyučovanie - hudobný odbor: klavír, spev, trenčín

Trenčín 12.08.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

300 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v zš, 50% úväzok, partizánske

Partizánske 12.08.2019
300 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 09.08.2019
500 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: - plánovať, projektovať, realizovať a hodnotiť edukačnú činnosť v materskej škole v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom, - vyberať pre deti optimálne ciele, metódy a formy výchovno-vzdelávacej činnosti, - pedagogickú tvorivosť, najmä flexibilitu a originalitu, - poskytovať deťom správny vzor, kultivovaný prejav, - rešpektovať...

Myjava 11.08.2019
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

810 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a prevencia deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie., partizánske

Partizánske 08.08.2019
810 € za mesiac
Osobný E-fit tréner - odborný poradca EMS

náplň práce: - dokonalé ovládanie e-fit prístroja, vedenie osobných tréningov - vykonávanie diagnostiky pomocou prístroja tanita, max pulse (na meranie ciev a stresového zaťaženia) - ovládanie masážneho lôžka ceragem - vypracovávanie nutričných a tréningových plánov - ovládanie produktov firmy, ich odporúčanie a aplikácia - motivácia klientov pri cvičení, aktualizácia databázy klientov...

Nové Mesto nad Váhom 08.08.2019
900 € za mesiac
Učiteľka v jasličkách

Učiteľka v jasličkách

530 € za mesiac

náplň práce: práca učiteľky v súkromných jasličkách v trenčíne. výhody: práca v mladom kolektíve, možnosť sebarealizácie a byť v dennom kontakte s malými detičkami.

Trenčín 01.08.2019
530 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

náplň práce: predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie...

Prievidza 30.07.2019
Dohodou
1 - 20 z 57
1 - 20 z 57