1 - 20 z 95
Zoradit podľa:
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

619,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ mš, partizánske

Partizánske 15.06.2019
619,50 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Trenčín)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Trenčín 14.06.2019
900 € za mesiac
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou

trenčín

Trenčín 17.06.2019
Dohodou
Učiteľ MŠ - zástup za materskú dovolenku

náplň práce: učiteľka mš, partizánske

Partizánske 15.06.2019
619,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

náplň práce: podieľa sa na utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér, uľahčuje adaptáciu dieťaťa. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami. podľa potreby spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských...

Prievidza 11.06.2019
Dohodou
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 11.06.2019
500 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 10.06.2019
800 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

520 € za mesiac

náplň práce: spolupráca pri výchove a vzdelávaní maloletých detí v čase mimo vyučovania, dohľad v noci, zameranie na efektívne využitie voľného času maloletých detí, partizánske

Partizánske 08.06.2019
520 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole., partizánske

Partizánske 08.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň základnej školy aprobácia telesná a športová výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, geografiou, prievidza

Prievidza 07.06.2019
Dohodou
Vedúca v ŠKD

Vedúca v ŠKD

520 € za mesiac

bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 07.06.2019
520 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

759 € za mesiac

náplň práce: odborný zamestnanec v mš - školský psychológ. materská škola radlinského, bánovce nad bebravou možnosť predĺženia prac.úväzku na rok 2020

Bánovce nad Bebravou 04.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ pre INFORMATIKU a ELEKTROTECHNIKU

náplň práce: výučba: odborné predmety informatika a/alebo elektrotechnika, považská bystrica

Považská Bystrica 04.06.2019
828,50 € za mesiac
Vychovávateľ/ka Centra voľného času /šport

náplň práce: - vedenie záujmového krúžku - realizácia športových súťaží výhody: -príjemné pracovné prostredie, trenčín

Trenčín 30.05.2019
828,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre elektrotechnické odbory

náplň práce: majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., považská bystrica

Považská Bystrica 28.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovnovzdelávacia činnosť v materskej škole, prievidza

Prievidza 28.05.2019
685,50 € za mesiac
Učiteľ/ka anglického jazyka

Učiteľ/ka anglického jazyka

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržiavanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Myjava 28.05.2019
759 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

náplň práce: majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., považská bystrica

Považská Bystrica 28.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ - matematika

Učiteľ - matematika

828,50 € za mesiac

náplň práce: • výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím vzdelávacích, kontrolných a informačných metód • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej...

Považská Bystrica 27.05.2019
828,50 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1050 € za mesiac

prievidza

Prievidza 27.05.2019
1050 € za mesiac
1 - 20 z 95
1 - 20 z 95