1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Upratovačka

Upratovačka

624 € za mesiac

náplň práce: udržiavanie čistoty v pridelenom priestore alebo objekte. vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov. umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch. čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení. vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov. vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, tepovanie a podobne)., myjava

Myjava 05.09.2019
624 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: - plánovať, projektovať, realizovať a hodnotiť edukačnú činnosť v materskej škole v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom, - vyberať pre deti optimálne ciele, metódy a formy výchovno-vzdelávacej činnosti, - pedagogickú tvorivosť, najmä flexibilitu a originalitu, - poskytovať deťom správny vzor, kultivovaný prejav, - rešpektovať...

Myjava 11.08.2019
Dohodou
Učiteľ/ka SŠ - chémia

náplň práce: aprobácia - chémia, myjava

Myjava 01.09.2019
Dohodou
Učiteľ/ka SŠ - informatika

náplň práce: aprobácia - informatika, myjava

Myjava 01.09.2019
Dohodou
Učiteľ/ka SŠ - Anglický jazyk

náplň práce: aprobácia anglický jazyk, myjava

Myjava 01.09.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka, myjava

Myjava 11.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti pracovných aktivít v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ekonomické zabezpečovanie samostatnej hospodáriacej skupiny v centre: nákup potravín, režijného materiálu, príprava stravy ., myjava

Myjava 10.07.2019
629 € za mesiac
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7