1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Pomocný vychovávateľ v CDR

Pomocný vychovávateľ v CDR

692 € za mesiac

náplň práce: formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti pracovných aktivít v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ekonomické zabezpečovanie samostatnej hospodáriacej skupiny v centre: nákup potravín, režijného materiálu, príprava stravy., myjava

Myjava 10.01.2020
692 € za mesiac
Učiteľ/ka 1. stupňa

Učiteľ/ka 1. stupňa

915 € za mesiac

náplň práce: - vyučovanie pridelených školských predmetov. - vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. - evidovanie dochádzky v triednej knihe. - zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. - udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. - preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). - hodnotenie žiakov...

Myjava 16.12.2019
915 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: - plánovať, projektovať, realizovať a hodnotiť edukačnú činnosť v materskej škole v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom, - vyberať pre deti optimálne ciele, metódy a formy výchovno-vzdelávacej činnosti, - pedagogickú tvorivosť, najmä flexibilitu a originalitu, - poskytovať deťom správny vzor, kultivovaný prejav, - rešpektovať...

Myjava 05.12.2019
Dohodou
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3