1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka anglického jazyka

Učiteľ/ka anglického jazyka

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržiavanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Myjava 28.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka informatiky

Učiteľ/ka informatiky

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Myjava 23.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka matematiky

Učiteľ/ka matematiky

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Myjava 23.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka matematiky a informatiky

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Myjava 23.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka fyziky

Učiteľ/ka fyziky

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Myjava 13.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ v Materskej škole

myjava

Myjava 18.04.2019
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: 1) vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom. 2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom. 3) podieľa sa na aplikácii individuálneho výchovnovzdelávacieho plánu (ivvp) pre žiakov so...

Myjava 04.04.2019
810,50 € za mesiac
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7