1 - 9 z 9
Zoradit podľa:
Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov

náplň práce: učiteľka a riaditeľka 1. triednej materskej školy. výhody: tarifný plat bude upravený v závislosti od počtu rokov odbornej praxe, príplatku za riadenie, smennosť, prípadne osobný príplatok., považská bystrica

Považská Bystrica 16.09.2019
678,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: výkon práce školského špeciálneho pedagóga., považská bystrica

Považská Bystrica 07.09.2019
887,50 € za mesiac
Vychovávateľka

Vychovávateľka

743 € za mesiac

náplň práce: výchovávateľka v školskom klube detí., považská bystrica

Považská Bystrica 27.08.2019
743 € za mesiac
Učiteľ/ka SŠ - Anglický jazyk

náplň práce: výchova, vzdelávanie, považská bystrica

Považská Bystrica 27.08.2019
830 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

7,50 € za hodinu

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách, - vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov...

Považská Bystrica 21.08.2019
7,50 € za hodinu
Majster odbornej výchovy pre odbor inštalatér

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. praktická výučba žiakov v odbore inštalatér. výhody: firemné podujatia hradené zo sociálneho fondu., považská bystrica

Považská Bystrica 21.08.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ v základnej umeleckej škole

náplň práce: - učiteľ hudobného odboru s aprobáciou, - 2 x hra na gitare, - 1 x hrana klavíri, - 1 x hra na flaute, - 1 x spev, - učiteľ tanečného odboru, - 2 x učiteľ tanca., považská bystrica

Považská Bystrica 14.08.2019
1016 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre elektrotechnické odbory

náplň práce: majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., považská bystrica

Považská Bystrica 22.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľka SJL

Učiteľka SJL

750 € za mesiac

považská bystrica

Považská Bystrica 28.06.2019
750 € za mesiac
1 - 9 z 9
1 - 9 z 9