1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Ekonómka a PaM

Ekonómka a PaM

650 € za mesiac

náplň práce: prijmeme s nástupom ihneď hlavnú ekonómku a pracovníčku pre pam (aj jednotlivo). účtovanie pre základnú školu s materskou školou. práca s programami vema a winibeu. kompletná práca pam pre základnú školu s materskou školou., prievidza

Prievidza 17.09.2019
650 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 13.09.2019
812 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

941 € za mesiac

náplň práce: školský špeciálny pedagóg, prievidza

Prievidza 06.09.2019
941 € za mesiac
Vychovávateľka Školského klubu detí

prievidza

Prievidza 07.09.2019
743 € za mesiac
Učiteľ/ka ZŠ (2.stupeň) - Slovenský jazyk a literatúra

náplň práce: učiteľka pre 2. stupeň zš - slovenský jazyk a literatúra., prievidza

Prievidza 29.08.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

671 € za mesiac

náplň práce: spolupráca s učiteľom na vyučovacej hodine a aktívna pomoc deťom s poruchami učenia a aktivity., prievidza

Prievidza 26.08.2019
671 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

náplň práce: predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie...

Prievidza 30.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: zväčšej časti ide o poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ťzp) s kombináciami fyzických a mentálnych postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická...

Prievidza 19.07.2019
780 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň základnej školy aprobácia telesná a športová výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, geografiou, prievidza

Prievidza 15.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka v školskom  klube detí

náplň práce: vychovávateľ/ka v školskom klube detí, prievidza

Prievidza 09.07.2019
678,50 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 04.07.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

898 € za mesiac

náplň práce: denný vychovávateľ, prievidza

Prievidza 23.07.2019
898 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: - vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, individuálne orientovanú činnosť s deťmi. skvalitňuje a prehlbuje účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedá. v tomto smere najmä: - vedie pedagogickú dokumentáciu na triede, - postupuje podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov, - plní činnosť výchovnej...

Prievidza 23.06.2019
Dohodou
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13