1 - 19 z 19
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

náplň práce: podieľa sa na utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér, uľahčuje adaptáciu dieťaťa. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami. podľa potreby spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských...

Prievidza 11.06.2019
Dohodou
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 10.06.2019
800 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň základnej školy aprobácia telesná a športová výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, geografiou, prievidza

Prievidza 07.06.2019
Dohodou
Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovnovzdelávacia činnosť v materskej škole, prievidza

Prievidza 28.05.2019
685,50 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1050 € za mesiac

prievidza

Prievidza 27.05.2019
1050 € za mesiac
Odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní

náplň práce: - realizácia a koordinácia výchovno-vzdelávacích programov v „zooškole“ - programy a akcie pre verejnosť - príprava koncepcie a realizácie výchovno-vzdelávacích programov pre verejnosť, školy a rôzne cieľové skupiny - spolupráca s odbornými inštitúciami - spolupráca na tvorbe rôznych propagačných materiálov zoo, prievidza

Prievidza 23.05.2019
629 € za mesiac
Vychovávateľ/ka v školskom  klube detí

prievidza

Prievidza 21.05.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

700 € za mesiac

prievidza

Prievidza 16.05.2019
700 € za mesiac
Hlavný kuchár

Hlavný kuchár

Dohodou

náplň práce: zostavovanie jedálneho lístka v spolupráci v vedúcou šj príprava jedál a pokrmov, prievidza

Prievidza 10.05.2019
Dohodou
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1050 € za mesiac

prievidza

Prievidza 07.05.2019
1050 € za mesiac
Riaditeľ/ka základnej školy s materskou školou

náplň práce: manažment, financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika výchova, vzdelávanie a šport, prievidza

Prievidza 19.04.2019
Dohodou
Riaditeľ Centra voľného času

náplň práce: riaditeľ cvč zodpovedá za dodržiavanie školského výchovného programu centra a zabezpečuje jeho celkový organizačný, hospodársky a finančný chod., prievidza

Prievidza 11.04.2019
Dohodou
Riaditeľ základnej školy

náplň práce: riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod., prievidza

Prievidza 11.04.2019
Dohodou
Riaditeľ základnej školy

náplň práce: riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod., prievidza

Prievidza 11.04.2019
Dohodou
Sociálny pracovník - koordinátor vykonávania opatrení

náplň práce: príprava programu inovatívnych metód sociálnej práce pre vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny prievidza (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom...

Prievidza 06.04.2019
900 € za mesiac
Učiteľka, zastupovanie počas PN

Učiteľka, zastupovanie počas PN

od 715 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom strednej školy, prievidza

Prievidza 02.04.2019
od 715 € za mesiac
Plavčík s preukazom VZS

Plavčík s preukazom VZS

od 3,19 € za hodinu

náplň práce: plavčík s preukazom vzs - dohľad nad bazénmi na kúpalisku, znalosť poskytovania prvej pomoci, súvisiace činnosti výhody: príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok v zmysle zákonníka práce, prievidza

Prievidza 29.03.2019
od 3,19 € za hodinu
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

od 700 € za mesiac

prievidza

Prievidza 28.03.2019
od 700 € za mesiac
Osobný tréner/trénerka vo Fitness Centre Handlová

náplň práce: hľadáme osobných trénerov, ktorý si dokážu získať a udržať svojich klientov. pre pracovitých máme zaujímave finančné ohodnotenie. nie je nutné mať prax, ale hľadáme slušných a vzdelaných ľudí v tomto smere, ktorí dokážu zaujať a poradiť lajickej verejnosti., prievidza

Prievidza 04.03.2019
od 1000 € za mesiac
1 - 19 z 19
1 - 19 z 19