1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava individuálnych vzdelávacích programov, kompletizácia povinnej dokumentácie., partizánske

Partizánske 10.09.2019
887,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

200 € za mesiac

náplň práce: špeciálna pedagogika na základnej škole výhody: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 3, partizánske

Partizánske 01.09.2019
200 € za mesiac
Vychovávateľka v ŠKD

Vychovávateľka v ŠKD

743 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľka v školskom klube detí, partizánske

Partizánske 25.08.2019
743 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Partizánske)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - vzdelávanie dospelých výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k...

Partizánske 16.08.2019
900 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

300 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v zš, 50% úväzok, partizánske

Partizánske 12.08.2019
300 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

810 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a prevencia deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie., partizánske

Partizánske 08.08.2019
810 € za mesiac
Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

náplň práce: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov výhody: v závislosti od kvalifikácie a rokov praxe je možný plat až do výšky 1433,50 €., partizánske

Partizánske 01.09.2019
759 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

700 € za mesiac

náplň práce: spolupráca s učiteľmi pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami., partizánske

Partizánske 28.07.2019
700 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Partizánske)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - vzdelávanie dospelých výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k...

Partizánske 18.07.2019
900 € za mesiac
Učiteľ / učiteľka 1. stupňa ZŠ + anglicky jazyk

náplň práce: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a anglického jazyka, partizánske

Partizánske 11.07.2019
650 € za mesiac
Asistent učiteľa v MŠ

Asistent učiteľa v MŠ

520 € za mesiac

náplň práce: pomáhať deťom a pani učiteľkám vo výchovno-vzdelávacom procese, aktívne sa podieľať na tvorivých a vzdelávacích aktivitách. byť deťom sprievodcom na ceste poznávania. pripravovať pomôcky a vytvárať tvorivé prostredie. uľahčiť adaptáciu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do prostredia materskej školy, byť nápomocný pri samoobslužných činnostiach. podnecovať deti ku...

Partizánske 10.07.2019
520 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole., partizánske

Partizánske 02.07.2019
700 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

828,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálna pedagogika na základnej škole - zastupovanie počas md a rodičovskej dovolenky., partizánske

Partizánske 02.07.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľka MŠ - zastupovanie počas materskej dovolenky

náplň práce: učiteľka mš, partizánske

Partizánske 01.07.2019
619,50 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14