1 - 1 z 1
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

872,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., púchov

Púchov 18.02.2020
872,50 € za mesiac
1 - 1 z 1
1 - 1 z 1