1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva...

Trenčín 16.07.2019
Dohodou
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 15.07.2019
500 € za mesiac
Vychovávateľ/ka v školskom internáte

náplň práce: výchova mimo vyučovania žiakov stredných škôl., trenčín

Trenčín 15.07.2019
828,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

520 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka., trenčín

Trenčín 10.07.2019
520 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva...

Trenčín 08.07.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

750 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť, opatrovanie a vzdelávanie detí do 6 rokov, trenčín

Trenčín 28.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

831,50 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí v prvom stupni základnej školy, trenčín

Trenčín 28.06.2019
831,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Trenčín 20.06.2019
Dohodou
Učiteľ/-ka v materskej škole

trenčín

Trenčín 19.06.2019
Dohodou
Učiteľ elektrotechnických predmetov

náplň práce: vyučovanie elektro predmetov na strednej odbornej škole, trenčín

Trenčín 01.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

615 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole, trenčín

Trenčín 01.07.2019
615 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Trenčín)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Trenčín 14.06.2019
900 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti. výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových alebo rigoróznych prác, spolupráca na výskumnej alebo vývojovej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch...

Trenčín 01.07.2019
Dohodou
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13