1 - 17 z 17
Zoradit podľa:
Vychovávateľ školského klubu detí

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva vychovávateľ školského klubu detí. výhody: výška mzdy sa odvíja od praxe a kvalifikácie., trenčín

Trenčín 16.02.2020
738,50 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

Dohodou

náplň práce: bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov. výhody: možnosť stravovania, trenčín

Trenčín 28.01.2020
Dohodou
Vychovavateľ detské jasle

Vychovavateľ detské jasle

600 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku od 1-3 rokov. podpora v edukačnej, kreatívnej, výtvarnej, hudobnej činnosti deti., trenčín

Trenčín 28.01.2020
600 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky špeciálnej samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na resocializačnom procese. spolupráca pri výchove a vzdelávaní klientov v čase mimo...

Trenčín 25.01.2020
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

trenčín

Trenčín 23.01.2020
976,50 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

1064 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 22.01.2020
1064 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1700 € za mesiac

trenčín

Trenčín 18.01.2020
1700 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou (gazdiná)

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečenie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. pomocné práce pri zabezpečovaní náhradnej výchovy detí a mládeže. výhody: platové podmienky: podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + započítaná prax....

Trenčín 14.01.2020
642 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

872,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. výhody: platové zaradenie podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov od 872,50 + započítaná prax možnosť ddp., trenčín

Trenčín 14.01.2020
872,50 € za mesiac
Psychológ  NP DEI III

Psychológ NP DEI III

887 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na...

Trenčín 14.01.2020
887 € za mesiac
Sociálny pracovník Národný projekt DEI NS III.

náplň práce: vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny., trenčín

Trenčín 10.01.2020
729 € za mesiac
Riaditeľ/ka materskej školy

Riaditeľ/ka materskej školy

1036,50 € za mesiac

trenčín

Trenčín 10.01.2020
1036,50 € za mesiac
Vychovávateľ/ka v školskom klube

náplň práce: výchova detí v školskom klube., trenčín

Trenčín 17.01.2020
711 € za mesiac
Samostatný precvičovateľ pohybových aktivít s prvkami jogy

náplň práce: precvičovanie pohybových aktivít s prvkami jogy. výučba a precvičovanie jogy .i odborne organizovať a odborne viesť hodiny jogy. príprava a realizácia pohybových programov pre deti a dospelých., trenčín

Trenčín 20.12.2019
728 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 03.12.2019
1600 € za mesiac
Majster odbornej výchovy elektro

náplň práce: výučba žiakov, trenčín

Trenčín 02.12.2019
800 € za mesiac
Učiteľ elektrotechnických predmetov

náplň práce: výučba žiakov, trenčín

Trenčín 02.12.2019
1000 € za mesiac
1 - 17 z 17
1 - 17 z 17