1 - 20 z 23
Zoradit podľa:
Osobný asistent

Osobný asistent

275 € za mesiac

náplň práce: úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách, trenčín

Trenčín 17.09.2019
275 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

724 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia...

Trenčín 16.09.2019
724 € za mesiac
VŠ učiteľ - odb. asistent v št. odb. učiteľstvo telesná vých

náplň práce: výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových prác, hodnotenie študentov, skúšanie, spolupráca na výskumnej a vývojovej činnosti fakulty., trenčín

Trenčín 13.09.2019
916,50 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

671 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole, trenčín

Trenčín 05.09.2019
671 € za mesiac
Vychovávateľ/ka Centra voľného času /šport

náplň práce: - vedenie záujmového krúžku, - realizácia športových súťaží. výhody: - príjemné pracovné prostredie, - pracovný čas je v závislosti od rozvrhu krúžkov., trenčín

Trenčín 03.09.2019
831,50 € za mesiac
Lektor

Lektor

6 € za hodinu

náplň práce: naša spoločnosť organizuje rôzne kurzy. aktuálne hľadáme lektora na prácu s deťmi vo veku 1-5 rokov. detské kurzy budú zamerané na rozvoj osobnosti/zručností., trenčín

Trenčín 01.09.2019
6 € za hodinu
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

880 € za mesiac

náplň práce: náplň práce v rozsahu učiteľky v mš., trenčín

Trenčín 22.08.2019
880 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Trenčín)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Trenčín 15.08.2019
900 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky špeciálnej samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na resocializačnom procese. spolupráca pri výchove a vzdelávaní klientov v čase mimo...

Trenčín 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ elektrotechnických predmetov

náplň práce: vyučovanie elektro predmetov na strednej odbornej škole, trenčín

Trenčín 14.08.2019
800 € za mesiac
Učiteľ - Súkromná základná umelecká škola ADIA v Selci

náplň práce: vyučovanie - hudobný odbor: klavír, spev, trenčín

Trenčín 12.08.2019
Dohodou
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 09.08.2019
500 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

9,20 € za hodinu

náplň práce: výuka kurzov anglického jazyka (deti a študenti) v času od 14:30 hod., trenčín

Trenčín 01.09.2019
9,20 € za hodinu
Učiteľka v jasličkách

Učiteľka v jasličkách

530 € za mesiac

náplň práce: práca učiteľky v súkromných jasličkách v trenčíne. výhody: práca v mladom kolektíve, možnosť sebarealizácie a byť v dennom kontakte s malými detičkami.

Trenčín 02.08.2019
530 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

náplň práce: riaditeľ materskej školy., trenčín

Trenčín 26.07.2019
Dohodou
Sociálny pracovník Národný projekt DEI NS III.

náplň práce: vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny., trenčín

Trenčín 23.07.2019
729 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

724 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovnovzdelávacia činnosť...

Trenčín 23.07.2019
724 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva...

Trenčín 16.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka v školskom internáte

náplň práce: výchova mimo vyučovania žiakov stredných škôl., trenčín

Trenčín 15.07.2019
828,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

520 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka., trenčín

Trenčín 10.07.2019
520 € za mesiac
1 - 20 z 23
1 - 20 z 23