1 - 20 z 26
Zoradit podľa:
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou

trenčín

Trenčín 17.06.2019
Dohodou
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Trenčín)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Trenčín 14.06.2019
900 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 11.06.2019
500 € za mesiac
Vychovávateľ/ka Centra voľného času /šport

náplň práce: - vedenie záujmového krúžku - realizácia športových súťaží výhody: -príjemné pracovné prostredie, trenčín

Trenčín 30.05.2019
828,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

1000 € za mesiac

náplň práce: katolícka spojená škola nemšová je škola, ktorá sa snaží byť tou najlepšou pre svojich žiakov, učiteľov a rodičov a chce čo najlepšie odpovedať na potreby svojich žiakov. miesto výkonu práce: katolícka spojená škola, školská 9, nemšová predpokladaný termín nástupu: možný ihneď pracovný pomer: plný pracovný úväzok plat :odborný zamestnanec sa zaraďuje do platovej...

Trenčín 21.05.2019
1000 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v mš, trenčín

Trenčín 20.05.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. výhody: platové zaradenie podľa tabuľky pedagogických zamestnancov platová tarifa od 724,00 - do 990,00 + započítaná prax možnosť ddp., trenčín

Trenčín 17.05.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy autoopravár

náplň práce: výučba žiakov na praxi výhody: - 45 dní dovolenky ročne - plat je stanovený minimálne, záleží od dĺžky praxe, trenčín

Trenčín 13.05.2019
700 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - elektro

náplň práce: výuka žiakov na praxi, trenčín

Trenčín 14.05.2019
700 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva...

Trenčín 09.05.2019
Dohodou
Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov,aprobácia: SJL - ANJ

náplň práce: vyučovanie sjl-anj na strednej škole., trenčín

Trenčín 09.05.2019
Dohodou
Učiteľ/ka ZŠ

Učiteľ/ka ZŠ

927 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/-ka pre nižšie stredné vzdelanie ( 2. stupeň zš) aprobačné predmety a ich kombinácia: geografia, telesná výchova, matematika, fyzika, hudobná výchova, náboženská výchova, trenčín

Trenčín 06.05.2019
927 € za mesiac
Metodik - asistent koordinátora práce s mládežou

náplň práce: vyhľadáva a študuje materiály a publikácie, ktoré súvisia s činnosťou regionálneho centra mládeže / ďalej rcm/, štátnou koncepciou v oblasti detí a mládeže, politikou európskej únie v tejto oblasti a iných relevantných organizácií. sleduje dokumenty súvisiace s činnosťou rcm na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, informuje o zmenách v legislatíve, pomáha s...

Trenčín 05.05.2019
Dohodou
Opatrovateľka  učiteľka v detských jasliach

náplň práce: starostlivosť o deti 1-3,5 roka. výhody: vzdelávanie kurzy, trenčín

Trenčín 18.04.2019
550 € za mesiac
Animátor

Animátor

4 € za hodinu

náplň práce: animácia programov pre deti, trenčín

Trenčín 19.04.2019
4 € za hodinu
Učiteľ odb. predmetov štud. odboru zubný asistent

náplň práce: vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore zubný asistent., trenčín

Trenčín 10.04.2019
Dohodou
Učiteľ odb. predmetov štud. odboru farmaceutický laborant

náplň práce: vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant., trenčín

Trenčín 10.04.2019
Dohodou
Učiteľka pre II. stupeň základnej školy SJ, LIT, DEJ

trenčín

Trenčín 08.04.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

550 € za mesiac

náplň práce: detské jasle - starostlivosť o detí vek 1-3,5 roka. uprednostňujeme prax v danej oblasti. požadujeme vzťah k deťom, kreativitu, empatiu., trenčín

Trenčín 08.04.2019
550 € za mesiac
Učiteľ/ka ZŠ

Učiteľ/ka ZŠ

927 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/-ka pre primárne vzdelávanie ( 1. stupeň), trenčín

Trenčín 29.03.2019
927 € za mesiac
1 - 20 z 26
1 - 20 z 26