1 - 20 z 104
Zoradit podľa:
Administratívny pracovník  na zahraničné vzťahy

náplň práce: vybavuje a organizuje administratívno-technickú agendu v oblasti zahraničných vzťahov v organizácii. komunikuje s externým prostredím, eviduje a vybavuje korešpondenciu a telefonické hovory spojené s evidenciou zahraničných študentov . spolupracuje s cudzineckou políciou, martin

Martin 17.09.2019
Dohodou
Učiteľ 2. stupňa základnej školy

náplň práce: učiteľstvo predmetov - biológia, chémia, informatika, geografia., turčianske teplice

Turčianske Teplice 12.09.2019
Dohodou
Učiteľ ZUŠ - Tanečný odbor

náplň práce: učiteľ/ka tanečného odboru, tvrdošín

Tvrdošín 13.09.2019
100 € za mesiac
Učiteľ odborných stavebných predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných stavebných predmetov - technológie a geodézie. výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 12.09.2019
759 € za mesiac
Učiteľ nemeckého jazyka

náplň práce: vyučovanie nemeckého jazyka. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom. - profesijný životopis - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - doklady o vzdelaní (overené kópie) v prípade...

Turčianske Teplice 12.09.2019
Dohodou
Asistent/ka učiteľa

Asistent/ka učiteľa

700 € mesačne

náplň práce: výkon práce asistenta učiteľa, obslužné činnosti pri dieťati, úsov, úsvv, študijný odbor nemusí byť pedagogického zamerania, vpm v rámci np "praxou k zamestnaniu 2." - uoz do 29 rokov veku v ev. uoz min. 1 mesiac. výberové konanie bude konané dňa 02.10.2019 o 09:00 hod. na úpsvar žilina v klube práce i. poschodie, č. dv. 108. predložiť profesijný životopis.

Žilina 11.09.2019
700 € mesačne
Školský psychológ

Školský psychológ

362 € za mesiac

náplň práce: - psychologická diagnóza, - individuálne, m skupinové a hromadné psychologické poradenstvo, prevencia intervencia deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie, - psychologické poradenstvo rodičom, pedagógom a odborným zamestnancom, - spolupráca pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov, - súčinnosť s cpppap, námestovo

Námestovo 10.09.2019
362 € za mesiac
Lektor angličtiny

Lektor angličtiny

800 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie dospelých, môže byť aj na živnosť alebo na dohodu o pracovnej činnosti výhody: firemné auto, žilina

Žilina 10.09.2019
800 € za mesiac
Prevádzkovo-administratívny pracovník

náplň práce: prevádzkovo-administratívne činnosti, príprava kávy, vedenie administratívnej agendy výhody: plus osobné ohodnotenie a zamestnanecké benefity, žilina

Žilina 09.09.2019
600 € za mesiac
Vychovávateľka v ŠKD

náplň práce: vychovávanie detí mimo školského vyučovania. organizovanie a kontrolovanie detských aktivít v čase ich voľna. rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov detí mimo vyučovania. vedenie rôznych záujmových skupín a krúžkov (hudobné, športové, remeselné, atď.). organizovanie rôznych výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí a podobne., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 07.09.2019
Dohodou
Pomocník/čka v kuchyni

Pomocník/čka v kuchyni

624 € mesačne

náplň práce: pomocné práca v kuchyni, np "pracuj v školskej kuchyni" - uoz v evidencii minimálne 3 mesiace, zdravotný preukaz + hygienické minimum. výberové konanie bude konané dňa 25.09.2019 o 09:00 na úpsvar žilina, zasadacia miestnosť úradu práce i. posch. č. dv. 104.

Žilina 06.09.2019
624 € mesačne
Asistent učiteľa ZŠ

náplň práce: asistencia vo výchovno-vzdelávacom procese pri žiakoch s poruchami učenia. pedagogické vzdelanie., turčianske teplice

Turčianske Teplice 06.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ ŠKD

náplň práce: práca v školskej družine. pracovný čas: 06:00 - 08:00, 11.30 - 16:00 možná dohoda pracovného času. pedagogické vzdelanie., turčianske teplice

Turčianske Teplice 06.09.2019
Dohodou
Lektor v škôlke a škole v okrese Martin

náplň práce: zábavným a pútavým spôsobom vyučovať anglický jazyk v škôlke a škole v okrese martin.

Martin 06.09.2019
10 € za hodinu
Učiteľ heligónka

Učiteľ heligónka

600 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na heligónke, námestovo

Námestovo 05.09.2019
600 € za mesiac
Učiteľ gitarista

Učiteľ gitarista

650 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na gitare výhody: spolupodieľanie sa na úhrade ubytovania, námestovo

Námestovo 05.09.2019
650 € za mesiac
Učiteľ/ka hry na klavíri

Učiteľ/ka hry na klavíri

250 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť so zameraním na hru na klavíri, tvrdošín

Tvrdošín 04.09.2019
250 € za mesiac
Učiteľ/ka základnej umeleckej školy - hudobný odbor

náplň práce: vyučovanie hry na hudobné nástroje, tanca, výtvarného a literárno-dramatického umenia. vyučovanie teórie, histórie umenia a pod. rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov. organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod. výhody: stravné lístky, martin

Martin 31.08.2019
Dohodou
Pedag.asistent/ka-asistent/ka učiteľa/vychovávateľ/ka v ŠKD

náplň práce: náplňou práce je vykonávanie činnosti asistenta učiteľa v kombinácii s vychovávateľom školského klubu detí. pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných...

Martin 01.09.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent podľa požiadaviek majstra odbornej výchovy pomáha žiakovi pri prekonávaní zdravotných bariér., tvrdošín

Tvrdošín 01.09.2019
Dohodou
1 - 20 z 104
1 - 20 z 104