1 - 20 z 69
Zoradit podľa:
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: - poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. - organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. - pomocná práca vykonávaná pomocným...

Ružomberok 14.02.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení pre výkon opatrení spodask., ružomberok

Ružomberok 14.02.2020
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

700 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi, dolný kubín

Dolný Kubín 15.02.2020
700 € za mesiac
Učiteľ s aprobáciou matematika – chémia

náplň práce: zástup počas materskej a následne rodičovskej dovolenky kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou matematika – chémia s nástupom od 1.4.2020 na plný úväzok. kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. ďalšie podmienky: • skúsenosti s výučbou na gymnáziu, • skúsenosti s prípravou žiakov na maturitné skúšky, • platové podmienky podľa platnej legislatívy s...

Žilina 14.02.2020
998,50 € za mesiac
Sociálny pedagóg

náplň práce: prevencia sociálno-patologických javov v škole, práca so žiakmi, komunikácia s rodičmi, spolupráca s inkluzívnym tímom, spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri práci s integrovanými žiakmi, pri tvorbe ivvp, pravidelná práca s triednymi kolektívmi - vytváranie lepšej klímy v triede, odborná a osvetová činnosť, sociálny servis pre žiakov, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 13.02.2020
Dohodou
Školský špeciálny pedgóg

náplň práce: školský špeciálny pedagóg, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 13.02.2020
Dohodou
Odborný asistent pre odbor 33. Sociálna práca

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, - ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich...

Ružomberok 13.02.2020
1130 € za mesiac
Odborný asistent pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, - ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich...

Ružomberok 13.02.2020
1130 € za mesiac
Docent pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docent viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo...

Ružomberok 13.02.2020
1212 € za mesiac
Pedagogický asistent

liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 12.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

ružomberok

Ružomberok 11.02.2020
Dohodou
Kuchár/ka

Kuchár/ka

662 € mesačne

náplň práce: hlavná kuchárka zodpovedá za prípravu jedál v kuchyni, usmerňovanie pomocnej sily. stretnutie dohodnúť telefonicky - p. rybáriková, č.t.: 0914 136 361, 041/ 56 67 189, zástup počas trvania pn., žilina

Žilina 10.02.2020
662 € mesačne
Tréner v športovom klube

Tréner v športovom klube

4 € za mesiac

náplň práce: tréner v detskom športovom klube. trenovat deti v športovej oblasti parkour a gymnastika., žilina

Žilina 10.02.2020
4 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

700 € za mesiac

dolný kubín

Dolný Kubín 10.02.2020
700 € za mesiac
Školský psychológ

dolný kubín

Dolný Kubín 06.02.2020
Dohodou
Kuchárka

Kuchárka

530 € za mesiac

náplň práce: - príprava pokrmov podľa receptúr, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov, dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku - zodpovednosť za dodržiavanie receptúr, kvality jedla a množstva použitých surovín na prípravu , hospodárne používanie surovín, žilina

Žilina 06.02.2020
530 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

696 € za mesiac

námestovo

Námestovo 07.02.2020
696 € za mesiac
Učiteľ špeciálnej základnej školy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná učiteľom špeciálnej základnej školy. , liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 05.02.2020
1091,50 € mesačne
Učiteľ odborných stavebných predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných stavebných predmetov - technológie a geodézie. výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 04.02.2020
759 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

580 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie účastníkov jazykových kurzov pre dospelých a detských jazykových kurzov s využitím hudobného nástroja, martin

Martin 02.02.2020
580 € za mesiac
1 - 20 z 69
1 - 20 z 69