1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
učiteľ pre primárne vzdelávanie I. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie i. stupeň zš pedagogická činnosť pre učiteľa i. stupňa zš osobný pohovor - mgr.magdaléna požárová, riaditeľka - 0918 873 822, zssmsistebne@centrum.sk, dolný kubín

Dolný Kubín 16.08.2019
759 € mesačne
Učiteľ/ka materskej školy

Učiteľ/ka materskej školy

759 € za mesiac

dolný kubín

Dolný Kubín 15.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ odborných drevárskych predmetov

dolný kubín

Dolný Kubín 30.07.2019
759 € za mesiac
Lektor

Lektor

1200 € za mesiac

náplň práce: lektor konverzácie v aj, dolný kubín

Dolný Kubín 28.06.2019
1200 € za mesiac
Kuchárka do školskej jedálne

náplň práce: práca na plný úväzok od 7. do 15 hodiny v školskej jedálni. výhodou prax a vyučenie v odbore, nie podmienkou. výhody: stabilná dlhodobá práca., dolný kubín

Dolný Kubín 01.07.2019
520 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka ZŠ (2. stupeň)

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť na 2. stupni základnej školy, dolný kubín

Dolný Kubín 01.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľka 1.stupňa

Učiteľka 1.stupňa

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených školských predmetov. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov známkami i...

Dolný Kubín 24.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

Učiteľ 1. stupňa ZŠ

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, dolný kubín

Dolný Kubín 17.06.2019
828,50 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8