1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
Vychovávateľka v ŠKD

náplň práce: vychovávanie detí mimo školského vyučovania. organizovanie a kontrolovanie detských aktivít v čase ich voľna. rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov detí mimo vyučovania. vedenie rôznych záujmových skupín a krúžkov (hudobné, športové, remeselné, atď.). organizovanie rôznych výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí a podobne., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 07.09.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

510 € za mesiac

náplň práce: prekonávanie barier pri vzdelávaní žiaka so švvp, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 01.09.2019
510 € za mesiac
Vychovávateľka v školskom klube detí

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí v čase mimo vyučovania, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 27.08.2019
831,50 € za mesiac
Asistent učiteľa v základnej škole

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým asistentom., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 21.08.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

759 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 21.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ matematiky

Učiteľ matematiky

759 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 21.08.2019
759 € za mesiac
Asistent/asistentka učiteľa

Asistent/asistentka učiteľa

678,50 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 21.08.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ matematiky + ďalší aprobačný predmet ( geografia, fyzika, biológia, informatika, huv, vyv), kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 13.07.2019
Dohodou
Učiteľ odborných strojárskych predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných predmetov podľa učebných osnov schválených mšvvaš sr v strojárskych odborov. jedná sa prevažne o predmety: technológia, strojárska technológia, strojníctvo a technické kreslenie., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 01.07.2019
Dohodou
Vychovávateľka

náplň práce: - práca v školskom klube detí, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 17.06.2019
Dohodou
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10