1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Lektor v škôlke a škole v okrese Martin

náplň práce: zábavným a pútavým spôsobom vyučovať anglický jazyk v škôlke a škole v okrese martin.

Martin 06.09.2019
10 € za hodinu
Učiteľ/ka základnej umeleckej školy - hudobný odbor

náplň práce: vyučovanie hry na hudobné nástroje, tanca, výtvarného a literárno-dramatického umenia. vyučovanie teórie, histórie umenia a pod. rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov. organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod. výhody: stravné lístky, martin

Martin 31.08.2019
Dohodou
Pedag.asistent/ka-asistent/ka učiteľa/vychovávateľ/ka v ŠKD

náplň práce: náplňou práce je vykonávanie činnosti asistenta učiteľa v kombinácii s vychovávateľom školského klubu detí. pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných...

Martin 01.09.2019
Dohodou
Učiteľ/ka základnej umeleckej školy

náplň práce: vyučovanie hry na hudobné nástroje, tanca, výtvarného a literárno-dramatického umenia. vyučovanie teórie, histórie umenia a pod. rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov. organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod. výhody: odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme, martin

Martin 27.08.2019
Dohodou
Učiteľ/ka na 1. stupni ZŠ

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie žiakov na prvom stupni základnej školy. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, - práca na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky., martin

Martin 26.08.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy. spolupráca pri výchove a vzdelávaní detí v čase mimo vyučovania, zameranie sa na efektívne využívanie voľného času. výhody: - stravné lístky, martin

Martin 12.08.2019
629 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: - odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: aplikácia psychologických postupov - výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, odborná činnosť so zameraním na prácu dieťaťom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie. výhody: stravný lístok za odpracovaný deň, martin

Martin 11.08.2019
810,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

612,50 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa, martin

Martin 07.08.2019
612,50 € za mesiac
Vychovávateľ samostatnej skupiny

Vychovávateľ samostatnej skupiny

883,50 € za mesiac

náplň práce: - výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, - vypracúvanie programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi...

Martin 31.07.2019
883,50 € za mesiac
Učiteľ/ka akademických predmetov slovenský jazyk, dejepis

náplň práce: vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk, dejepis v súlade s platnými učebnými osnovami. výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. výhody: k platovej tarife patrí ešte zvýšenie platovej tarify podľa odpracovaných rokov, ako aj iné príplatky., martin

Martin 17.07.2019
831 € za mesiac
Lektor environmentálnej výchovy

náplň práce: lektor environmentálnej výchovy pre žiakov 4. ročníka základých škôl, starostlivosť o zvieratá, martin

Martin 10.07.2019
500 € za mesiac
Výskumný pracovník na Divíziu neurovedy

náplň práce: vedecko-výskumná činnosť v divízii neurovedy v martinskom centre pre biomedicínu

Martin 10.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka biológie

Učiteľ/ka biológie

828,50 € za mesiac

martin

Martin 03.07.2019
828,50 € za mesiac
Animátor

Animátor

3,84 € za hodinu

náplň práce: organizovanie voľného času detí zodpovedá za tvorbu programu a organizácie celého animačného tímu aktívne sa zapája do realizácie niektorých činností výhody: zabezpečené stravovanie perspektíva ďalšej spolupráce, martin

Martin 27.06.2019
3,84 € za hodinu
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14