1 - 20 z 33
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka hry na gitare

Učiteľ/ka hry na gitare

700 € za mesiac

martin

Martin 07.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ/ka predmetu informatika

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie predmetu informatika na základnej škole na polovičný úväzok. možnosť kombinácie príp. doplnenia úväzku iným predmetom. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie., martin

Martin 06.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka predmetu technika na ZŠ

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie predmetu technika na základnej škole na polovičný úväzok. možnosť kombinácie, príp. doplnenia úväzku iným predmetom. nástup do práce - september 2019. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie., martin

Martin 06.06.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

759 € za mesiac

náplň práce: pravidelná a príležitostná záujmová činnosť, prázdninová činnosť pre deti a mládež, martin

Martin 27.05.2019
759 € za mesiac
Sekretárka na Neurologickú kliniku počas zastupovania MD

náplň práce: zabezpečuje činnosť príslušného sekretariátu, vedie ucelené administratívne agendy, vyhotovuje zápisy z porád, prijíma, vybavuje, eviduje a archivuje korešpondenciu, plánuje a organizačne zabezpečuje harmonogram práce nadriadeného zamestnanca., martin

Martin 21.05.2019
Dohodou
Učiteľ/ka matematiky na ZŠ

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie predmetu matematika na základnej škole. výhodou je kombinácia s anglickým jazykom. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, martin

Martin 17.05.2019
Dohodou
Učiteľ/učiteľka ANJ s NJL resp. dejepis

náplň práce: vyučovacia povinnosť výhody: platové zaradenie t 6 až 9 od 759,- do 1.380,- € plus započítaná prax, martin

Martin 16.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ /učiteľka matematiky a informatiky

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť výhody: platová trieda od 6 až 9 759.- až 1.380.- € plus započítaná prax, martin

Martin 16.05.2019
759 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov

Učiteľ odborných predmetov

759 € za mesiac

náplň práce: výchovno vyučovacia činnosť - 1/2 pracovný úväzok výhody: platová trieda 6 až 9 platové rozpätie 759,- - 1380.-€, plus započítaná prax, martin

Martin 16.05.2019
759 € za mesiac
Pedagogický asistent - asistent učiteľa

náplň práce: pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s...

Martin 10.05.2019
Dohodou
Riaditeľ Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK

martin

Martin 09.05.2019
Dohodou
Výskumný pracovník na Kliniku stomatológie a maxilofac.chir.

náplň práce: vedecko-výskumná činnosť , riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy, martin

Martin 09.05.2019
Dohodou
Učiteľ/ka slovenského jazyka na ZŠ

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra na základnej škole. výhodou je kombinácia s anglickým jazykom. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie., martin

Martin 08.05.2019
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších...

Martin 08.05.2019
Dohodou
Recepčný/á do športového centra

náplň práce: - obsluha a starostlivosť o zákazníka - práca s pokladňou - zodpovednosť za chod a čistotu prevádzky výhody: príjemné prostredie využívanie služieb športového centra zdarma, martin

Martin 07.05.2019
3,65 € za hodinu
Učiteľ/ka anglického jazyka na ZŠ

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie predmetu anglický jazyk v nižších ročníkoch na základnej škole. výhodou je kombinácia so slovenským jazykom. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie., martin

Martin 08.05.2019
Dohodou
Učiteľ/ka na 1. stupni ZŠ

náplň práce: náplňou práce je vyučovanie žiakov na prvom stupni základnej školy. výhody: - práca v mladom a dynamickom kolektíve, - práca v kolektíve s medzinárodným zázemím, - priestor pre sebarealizáciu, - možnosti osobnostného rozvoja, - zodpovedajúce mzdové ohodnotenie., martin

Martin 08.05.2019
Dohodou
Animátor

Animátor

3,84 € za hodinu

náplň práce: organizovanie voľného času detí zodpovedá za tvorbu programu a organizácie celého animačného tímu aktívne sa zapája do realizácie niektorých činností výhody: zabezpečené stravovanie perspektíva ďalšej spolupráce, martin

Martin 30.04.2019
3,84 € za hodinu
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku v rámci školských vzdelávacích programov. rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností žiakov., martin

Martin 12.04.2019
612,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku v rámci školských vzdelávacích programov. rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností., martin

Martin 12.04.2019
612,50 € za mesiac
1 - 20 z 33
1 - 20 z 33