1 - 15 z 15
Zoradit podľa:
Učiteľ odborných stavebných predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných stavebných predmetov - technológie a geodézie. výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 12.09.2019
759 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

362 € za mesiac

náplň práce: - psychologická diagnóza, - individuálne, m skupinové a hromadné psychologické poradenstvo, prevencia intervencia deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie, - psychologické poradenstvo rodičom, pedagógom a odborným zamestnancom, - spolupráca pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov, - súčinnosť s cpppap, námestovo

Námestovo 10.09.2019
362 € za mesiac
Učiteľ heligónka

Učiteľ heligónka

600 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na heligónke, námestovo

Námestovo 05.09.2019
600 € za mesiac
Učiteľ gitarista

Učiteľ gitarista

650 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na gitare výhody: spolupodieľanie sa na úhrade ubytovania, námestovo

Námestovo 05.09.2019
650 € za mesiac
Vychovávateľka

Vychovávateľka

678 € za mesiac

náplň práce: pedagogicko-výchovná činnosť v základnej škole. vychovávanie detí a adolescentov mimo školského vyučovania. organizovanie a kontrolovanie detských aktivít v čase ich voľna. rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov detí a adolescentov mimo vyučovania. organizovanie rôznych výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí a podobne. konzultovanie a riešenie vzniknutých problémov a...

Námestovo 27.08.2019
678 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - inštalatér

náplň práce: výchovnovzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí a praktických zručnosti a návykov žiakov v odbore inštalatér výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 15.08.2019
612,50 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Námestovo)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Námestovo 15.08.2019
900 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

362 € za mesiac

námestovo

Námestovo 13.08.2019
362 € za mesiac
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka + slovenský jazyk výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 18.07.2019
759 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Námestovo)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Námestovo 18.07.2019
900 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

námestovo

Námestovo 16.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka na určitú dobu a kratší pracovný čas, námestovo

Námestovo 04.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ predmetu informatika, námestovo

Námestovo 02.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ predmetu anglický jazyk, námestovo

Námestovo 03.07.2019
759 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: náplň práce psychológa školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického...

Námestovo 01.07.2019
810,50 € za mesiac
1 - 15 z 15
1 - 15 z 15