1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: - poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. - organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. - pomocná práca vykonávaná pomocným...

Ružomberok 14.02.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení pre výkon opatrení spodask., ružomberok

Ružomberok 14.02.2020
Dohodou
Odborný asistent pre odbor 33. Sociálna práca

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, - ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich...

Ružomberok 13.02.2020
1130 € za mesiac
Odborný asistent pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, - ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich...

Ružomberok 13.02.2020
1130 € za mesiac
Docent pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docent viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo...

Ružomberok 13.02.2020
1212 € za mesiac
Pedagogický asistent

ružomberok

Ružomberok 11.02.2020
Dohodou
Učiteľ/ka MŠ

Učiteľ/ka MŠ

Dohodou

ružomberok

Ružomberok 17.01.2020
Dohodou
Učiteľ / učiteľka v ZUŠ - hra na klavíri

ružomberok

Ružomberok 21.12.2019
820 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8