1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
PSYCHOLÓG/PSYCHOLOGIČKA

PSYCHOLÓG/PSYCHOLOGIČKA

800 € za mesiac

náplň práce: obsahom práce psychológov je najmä činnosť: diagnostická – psychológ sústreďuje, triedi, dopĺňa, analyzuje a hodnotí dokumentačný materiál o dieťati, aby plne vystihol vývoj jeho osobnosti, ťažkostí a porúch jeho správania. dokumentáciu spracováva tak, aby sa stala východiskom na určenie pedagogicky správneho prístupu k dieťaťu a na stanovenie primeraných výchovných...

Ružomberok 28.08.2019
800 € za mesiac
Odborný asistent

Odborný asistent

901,80 € za mesiac

náplň práce: odborný asistent s phd. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry so zameraním na anglický jazyk, špecializácia komparatívna lingvistika a zmeny v jazyku., ružomberok

Ružomberok 01.09.2019
901,80 € za mesiac
LEKTOR /RK/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 16.08.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ / učiteľka v ZUŠ - hra na klavíri

ružomberok

Ružomberok 14.08.2019
Dohodou
Pedagogický zamestnanec

Pedagogický zamestnanec

834 € za mesiac

náplň práce: výchovno vzdelávacie aktivity s deťmi v predškolskom veku., ružomberok

Ružomberok 30.07.2019
834 € za mesiac
Riaditeľ/riaditeľka SMŠ Slniečko

náplň práce: hľadám riaditeľa/riaditeľku do mojej súkromnej materskej školy slniečko. náplň práce obsahuje priamu prácu s deťmi, administratívne práce, účasť na školeniach a poradách. požiadavky na riaditeľa/riaditeľku: - pozitívny vzťah k deťom - zodpovednosť - kreativita - flexibilnosť bližšie informácie o ponuke práce a výberovom konaní na www.slniecko-rk.sk, na telefónnom...

Ružomberok 26.07.2019
1049 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: práca vychovávateľa v centre pre deti a rodiny s nariadenou ústavnou starostlivosťou, výchovným opatrením a neodkladným opatrením., ružomberok

Ružomberok 10.07.2019
Dohodou
LEKTOR /RK/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 28.06.2019
1500 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8