1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Učiteľ / učiteľka v ZUŠ - hra na klavíri

ružomberok

Ružomberok 17.06.2019
Dohodou
LEKTOR /RK/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 15.06.2019
1500 € za mesiac
Odborný asistent s PhD. pre odbor história

ružomberok

Ružomberok 24.05.2019
902 € za mesiac
Odborný asistent s PhD. pre odbor 3.2 žurnalistika

ružomberok

Ružomberok 24.05.2019
938,50 € za mesiac
Odborný asistent s PhD. pre odbor 3.1.9 psychológia

ružomberok

Ružomberok 25.05.2019
938,50 € za mesiac
Profesor pre odbor 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúra

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými...

Ružomberok 06.05.2019
1533,50 € za mesiac
LEKTOR/KA - Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 03.05.2019
1500 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa/ky v materskej škole

náplň práce: pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy alebo výchovného programu pre deti vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. pedagogický asistent sa podieľa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér., ružomberok

Ružomberok 19.04.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ/ka v materskej škole

Učiteľ/ka v materskej škole

810,50 € za mesiac

náplň práce: zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami a vytvára podmienky na hravú, oddychovú a záujmovú činnosť detí v predškolskom veku., ružomberok

Ružomberok 16.04.2019
810,50 € za mesiac
Profesor pre odbor 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra

náplň práce:  vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovený za výskum a vzdelávaie v tomto študijnom odbore.  prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s...

Ružomberok 22.04.2019
1503,50 € za mesiac
Učiteľka prvého stupňa ZŠ

Učiteľka prvého stupňa ZŠ

759 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, ružomberok

Ružomberok 05.04.2019
759 € za mesiac
Učiteľ telesnej výchovy

Učiteľ telesnej výchovy

759 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, ružomberok

Ružomberok 05.04.2019
759 € za mesiac
Riaditeľ/riaditeľka SMŠ Slniečko

náplň práce: hľadám riaditeľa/riaditeľku do mojej súkromnej materskej školy slniečko. náplň práce obsahuje priamu prácu s deťmi, administratívne práce, účasť na školeniach a poradách. požiadavky na riaditeľa/riaditeľku: - pozitívny vzťah k deťom - zodpovednosť - kreativita - flexibilnosť bližšie informácie o ponuke práce a výberovom konaní na www.slniecko-rk.sk, na telefónnom...

Ružomberok 01.04.2019
1049 € za mesiac
Učiteľ/ka ZŠ II.stupeň

Učiteľ/ka ZŠ II.stupeň

od 828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/ka zš ii. stupeň aprobácia - matematika, fyzika, ružomberok

Ružomberok 12.03.2019
od 828,50 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14