1 - 20 z 26
Zoradit podľa:
Pomocná sila v školskej jedálni

náplň práce: pomocná sila v školskej jedálni - pomocné práce, základné vzdelanie, nižšie sov, sov, zdravotná a odborná spôsobilosť, manuálna zručnosť, práca v kolektíve., žilina

Žilina 18.06.2019
624 € mesačne
Kuchár/ka v školskej jedálni

náplň práce: kuchár/ka v školskej jedálni - príprava stravy pre žiakov a zamestnancov školy, sov, úsov, vyučený/á v odbore kuchár, zdravotná spôsobilosť, prax výhodou. manuálna zručnosť, komunikatívnosť., žilina

Žilina 18.06.2019
662 € mesačne
Kuchár/ka

Kuchár/ka

662 € mesačne

náplň práce: hlavná kuchárka zodpovedá za prípravu jedál v kuchyni, usmerňovanie pomocnej sily. stretnutie dohodnúť telefonicky - p. rybáriková, č.t.: 0914 136 361, 041/ 56 67 189, zástup počas trvania pn., žilina

Žilina 18.06.2019
662 € mesačne
Majster/ka odborného výcviku obchodná prevádzka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov s mentálnym postihnutím v učebnom odbore obchodná prevádzka výhody: stravovacie poukážky, žilina

Žilina 18.06.2019
810 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť na úrovni nižšieho stredného vzdelávania, učiteľ slovenského jazyka - zástup materskej dovolenky., žilina

Žilina 13.06.2019
Dohodou
Učiteľ základnej školy - Lietavská Lúčka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť na úrovni primárneho vzdelávania., žilina

Žilina 11.06.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

861 € za mesiac

náplň práce: ⁻ koordinácia odbornej prípravy na pracovisku pre nových zamestnancov z tretích krajín so zameraním na štátnych príslušníkov ukrajiny ako aj ich adaptácia do pracovného pomeru. ⁻ preklad pracovných postupov a iných pracovných dokumentov z/do ukrajinského jazyka ⁻ podpora zamestnancov z tretích krajín so zameraním na štátnych príslušníkov ukrajiny v každodennej komunikácii s...

Žilina 04.06.2019
861 € za mesiac
Učiteľ druhého stupňa základnej školy - technika, informatik

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť, výučba techniky s iným predmetom, napr. informatika, žilina

Žilina 24.05.2019
800 € za mesiac
Riaditeľ(ka) súkromnej materskej školy

náplň práce: povinnosti podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 245/2008 (školský zákon), zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, žilina

Žilina 24.05.2019
900 € za mesiac
Prevádzkovo-administratívny pracovník

náplň práce: prevádzkovo-administratívne činnosti, príprava kávy, vedenie administratívnej agendy výhody: plus osobné ohodnotenie a zamestnanecké benefity, žilina

Žilina 23.05.2019
600 € za mesiac
Učiteľ/ka s aprobáciou Nemecký jazyk a Ruský jazyk

náplň práce: výučba žiakov zš - nemecký jazyk a ruský jazyk. flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, bezúhonnosť., žilina

Žilina 22.05.2019
Dohodou
Učiteľ/ka s aprobáciou Slovenský jazyk a Anglický jazyk

náplň práce: výučba žiakov zš - aprobácia slovenský jazyk a anglický jazyk. flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, bezúhonnosť., žilina

Žilina 22.05.2019
Dohodou
Učiteľ/ka ruského jazyka

náplň práce: - učiteľ/ka ruského jazyka pre gymnaziálne a bilingválne gymnaziálne štúdium, žilina

Žilina 23.05.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov

náplň práce: 1. vyúčba odborných predmetov v odbore zdravotnícky laborant, žilina

Žilina 21.05.2019
Dohodou
Učiteľ telesnej a športovej výchovy

žilina

Žilina 17.05.2019
850 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov

náplň práce: 1. vyúčba medicínskych predmetov - predmet zdravie a klinika chorôb, žilina

Žilina 15.05.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov

náplň práce: 1. výučba ošetrovateľských predmetov, žilina

Žilina 14.05.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov

náplň práce: 1. vyúčba medicínskych predmetov - predmet patológia,, žilina

Žilina 14.05.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov

náplň práce: 1. vyúčba odborných predmetov v odbore asistent výživy, žilina

Žilina 14.05.2019
Dohodou
Odborný asistent

Odborný asistent

843,50 € za mesiac

náplň práce: výskumná a pedagogická činnosť so zameraním pre výučbu matematiky, vedenie cvičení a záverečných prác v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, podieľanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej...

Žilina 05.05.2019
843,50 € za mesiac
1 - 20 z 26
1 - 20 z 26