1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Asistent/ka učiteľa

Asistent/ka učiteľa

700 € mesačne

náplň práce: výkon práce asistenta učiteľa, obslužné činnosti pri dieťati, úsov, úsvv, študijný odbor nemusí byť pedagogického zamerania, vpm v rámci np "praxou k zamestnaniu 2." - uoz do 29 rokov veku v ev. uoz min. 1 mesiac. výberové konanie bude konané dňa 02.10.2019 o 09:00 hod. na úpsvar žilina v klube práce i. poschodie, č. dv. 108. predložiť profesijný životopis.

Žilina 11.09.2019
700 € mesačne
Lektor angličtiny

Lektor angličtiny

800 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie dospelých, môže byť aj na živnosť alebo na dohodu o pracovnej činnosti výhody: firemné auto, žilina

Žilina 10.09.2019
800 € za mesiac
Prevádzkovo-administratívny pracovník

náplň práce: prevádzkovo-administratívne činnosti, príprava kávy, vedenie administratívnej agendy výhody: plus osobné ohodnotenie a zamestnanecké benefity, žilina

Žilina 09.09.2019
600 € za mesiac
Pomocník/čka v kuchyni

Pomocník/čka v kuchyni

624 € mesačne

náplň práce: pomocné práca v kuchyni, np "pracuj v školskej kuchyni" - uoz v evidencii minimálne 3 mesiace, zdravotný preukaz + hygienické minimum. výberové konanie bude konané dňa 25.09.2019 o 09:00 na úpsvar žilina, zasadacia miestnosť úradu práce i. posch. č. dv. 104.

Žilina 06.09.2019
624 € mesačne
Pedagogický zamestnanec pre výuku matematiky a fyziky

náplň práce: pedagogický zamestnanec pri výuke matematiky a fyziky výhody: platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 z. z. základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov., žilina

Žilina 01.09.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie žiaka so švvp na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka, spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, súčinnosť a pomoc pri príprave...

Žilina 18.08.2019
924 € za mesiac
Kuchár/ka

Kuchár/ka

662 € mesačne

náplň práce: hlavná kuchárka zodpovedá za prípravu jedál v kuchyni, usmerňovanie pomocnej sily. stretnutie dohodnúť telefonicky - p. rybáriková, č.t.: 0914 136 361, 041/ 56 67 189, zástup počas trvania pn., žilina

Žilina 12.08.2019
662 € mesačne
Tréner v športovom klube

náplň práce: trénovanie a dozor počas športovej aktivity deti. tréning - parkour a freerun, žilina

Žilina 30.07.2019
Dohodou
Kuchár/ka v školskej jedálni

náplň práce: kuchár/ka v školskej jedálni - príprava stravy pre žiakov a zamestnancov školy, sov, úsov, vyučený/á v odbore kuchár, zdravotná spôsobilosť, prax výhodou. manuálna zručnosť, komunikatívnosť., žilina

Žilina 26.07.2019
662 € mesačne
Pomocná sila v školskej jedálni

náplň práce: pomocná sila v školskej jedálni - pomocné práce, základné vzdelanie, nižšie sov, sov, zdravotná a odborná spôsobilosť, manuálna zručnosť, práca v kolektíve., žilina

Žilina 26.07.2019
624 € mesačne
Asistent učiteľa

náplň práce: asistencia žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami., žilina

Žilina 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie - matematika

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: výška mzdy závisí od vzdelania a dĺžky praxe, žilina

Žilina 03.07.2019
700 € za mesiac
Majster/ka odborného výcviku obchodná prevádzka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov s mentálnym postihnutím v učebnom odbore obchodná prevádzka výhody: stravovacie poukážky, žilina

Žilina 18.06.2019
810 € za mesiac
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13