1 - 20 z 44
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy /kozmetika/

náplň práce: vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu., lučenec

Lučenec 24.01.2020
600 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť v zmysle školskej legislatívy, vykonávána individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami., rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.01.2020
Dohodou
Učiteľ II. stupňa základnej školy (matematika - fyzika, matematika -  technika)

náplň práce: výchovno - vzdelávaciačinnosť v zmysle školskej legislatívy., rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.01.2020
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť v zmysle školskej legislatívy, vykonáva psychologickú diagnostiku. poskytuje individuálne skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie, rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.01.2020
Dohodou
Recepčný wellness centra

Recepčný wellness centra

550 € za mesiac

náplň práce: obsluha v bare a obsluha klientov wellness centra, obsluha registračnej pokladne, príjem a výdaj skladových zásob tovaru., banská bystrica

Banská Bystrica 21.01.2020
550 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - geografia

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť realizovaná učiteľom pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobačný predmet geografia, zvolen

Zvolen 20.01.2020
998,50 € za mesiac
Lektor/ka anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie individuálnych a skupinových kurzov, evidencia a zodpovednosť za pridelené kurzy., banská štiavnica

Banská Štiavnica 21.01.2020
7 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Banskobystrický kraj 17.01.2020
11 € za hodinu
Učiteľ pre 2. stupeň ZŠ - Geografia

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň - geografia. pracovné miesto učiteľstvo pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou geografia., detva

Detva 17.01.2020
630 € mesačne
Učiteľ/ka na 2. stupni ZŠ - chémia, fyzika, biológia

náplň práce: vyučovanie predmetov chémia, fyzika a biológia na 2. stupni základnej školy., banská bystrica

Banská Bystrica 18.01.2020
671 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

1070 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: pružný pracovný čas, pracovný čas 7,5 hodiny týždenne, výmera dovolenky 6 týždňov u zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. uvedená mzda je minimálna, zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003...

Brezno 17.01.2020
1070 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Banskobystrický kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
Lektor/ka kurzov krásy

Lektor/ka kurzov krásy

5 € za hodinu

náplň práce: vav akademy, hľadá šikovného lektora/ku pre kurzy krásy. lektor: - kozmetiky, - pedikúry výhody: - zaujímavá práca v mladom a príjemnom kolektíve - práca v moderných a atraktívnych priestoroch spoločnosti - možnosť ďalšieho vzdelávania formou školení - zamestnanecké benefity, rimavská sobota

Rimavská Sobota 18.01.2020
5 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Operátor CNC strojov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - zodpovedný za...

Banskobystrický kraj 17.01.2020
11 € za hodinu
Odborný zamestnanec - liečebný pedagóg

náplň práce: samostatná odborná činnosť zahrňujúca liečebno-výchovnú psychoterapeutickú individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg špeciálno-pedagogickej poradne a špeciálnej školy., žarnovica

Žarnovica 16.01.2020
Dohodou
recepčný/ná vo fitness

recepčný/ná vo fitness

520 € mesačne

náplň práce: recepčný/ná obsluha recepčného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre, lučenec

Lučenec 16.01.2020
520 € mesačne
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: dozor pri deťoch s vychovávateľom., rimavská sobota

Rimavská Sobota 15.01.2020
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

450 € mesačne

náplň práce: učiteľ v materskej škole., rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.01.2020
450 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

915 € za mesiac

zvolen

Zvolen 17.01.2020
915 € za mesiac
Učiteľ II.stupňa s aprobáciou matematika

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 15.01.2020
Dohodou
1 - 20 z 44
1 - 20 z 44