1 - 15 z 15
Zoradit podľa:
Učiteľ

Učiteľ

829 € za mesiac

náplň práce: učiteľ ang. jazyka výhody: učiteľ aj/ch/bio, banská bystrica

Banská Bystrica 22.02.2020
829 € za mesiac
Obsluha fitnesscentra

Obsluha fitnesscentra

1000 € za mesiac

náplň práce: obsluha vo fitnesscentre, udržiavanie čistoty a bezproblémového chodu prevádzky, propagovanie fitnesscentra na sociálnych sieťach., banská bystrica

Banská Bystrica 20.02.2020
1000 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

náplň práce: vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov informatika, matematika., banská bystrica

Banská Bystrica 15.02.2020
998 € za mesiac
Učiteľ TVaŠ, asistent učiteľa, tréner (volejbal)

náplň práce: učiteľ tvaš, asistent učiteľa. tréner (ka) špec. volejbal, banská bystrica

Banská Bystrica 30.01.2020
720 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

738,50 € za mesiac

banská bystrica

Banská Bystrica 28.01.2020
738,50 € za mesiac
Lektor slovenského jazyka

Lektor slovenského jazyka

600 € za mesiac

náplň práce: výučba slovenského jazyka pre klientov jazykovej školy a organizácia kurzov slovenského jazyka., banská bystrica

Banská Bystrica 28.01.2020
600 € za mesiac
Recepčný wellness centra

Recepčný wellness centra

550 € za mesiac

náplň práce: obsluha v bare a obsluha klientov wellness centra, obsluha registračnej pokladne, príjem a výdaj skladových zásob tovaru., banská bystrica

Banská Bystrica 21.01.2020
550 € za mesiac
Učiteľ/ka na 2. stupni ZŠ - chémia, fyzika, biológia

náplň práce: vyučovanie predmetov chémia, fyzika a biológia na 2. stupni základnej školy., banská bystrica

Banská Bystrica 18.01.2020
671 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

890 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti a poradenstva, banská bystrica

Banská Bystrica 10.01.2020
890 € za mesiac
Vychovávateľ/ka  3/2020

Vychovávateľ/ka 3/2020

882,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., banská bystrica

Banská Bystrica 17.01.2020
882,50 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

1000 € za mesiac

náplň práce: vzdelávacia a výchovná činnosť v mš, banská bystrica

Banská Bystrica 08.01.2020
1000 € za mesiac
Asistentka učiteľa v materskej škole

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku 2 - 6 rokov. pomoc pri jedení, prezliekaní, hygiene a výdaji jedla. celodenná prevádzka, úspešná škôlka. výhody: práca v anglicky hovoriacom prostredí. príjemné a kreatívne prostredie. kariérny rast a práca na trvalý pracovný pomer., banská bystrica

Banská Bystrica 08.01.2020
700 € za mesiac
Učiteľ nemeckého jazyka

Učiteľ nemeckého jazyka

500 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie nemeckého jazyka. výhody: práca v dynamickom profi tíme. zahraniční lektori. možnosť rekvalifikácie., banská bystrica

Banská Bystrica 20.12.2019
500 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

550 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka. výhody: práca v dynamickom profi tíme. zahraniční lektori. možnosť rekvalifikácie celta/tefl., banská bystrica

Banská Bystrica 20.12.2019
550 € za mesiac
Inštruktor pilates - športový odborník

náplň práce: práca pilates inštruktora spočíva s precvičovaním skupinových lekcií pre rôzne vekové kategórie. pilates inštruktor bude zaškolení na svoju pozíciu formou interného školenia. výhody: na výkon práce pilates inštruktor uchádzača/ku zaškolíme na vykonávanie budúceho povolania. zaškolenie trvá 90 dní. podmienky zaškolenia budú dohodnuté individuálne v deň výberového konania....

Banská Bystrica 06.12.2019
6 € za hodinu
1 - 15 z 15
1 - 15 z 15