1 - 17 z 17
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent, brezno

Brezno 17.09.2019
612,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v mš., brezno

Brezno 17.09.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ/ka hry na klavír

Učiteľ/ka hry na klavír

371,50 € za mesiac

náplň práce: výučba hry na klavír., brezno

Brezno 27.08.2019
371,50 € za mesiac
Učiteľ/ka tanca

Učiteľ/ka tanca

371,50 € za mesiac

náplň práce: výučba tanca., brezno

Brezno 27.08.2019
371,50 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

159 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v literárno-dramatickom odbore zuš. vzdelanie v zmysle platnej legislatívy. úväzok 26%., brezno

Brezno 26.08.2019
159 € za mesiac
Učiteľ/ka v ZUŠ

Učiteľ/ka v ZUŠ

270 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetu hra na flaute a keyboarde, hudobná náuka v zuš elokované pracovisko telgárt. vzdelanie požadované v zmysle platnej legislatívy. úväzok 44%., brezno

Brezno 23.08.2019
270 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: matematika, fyzika, informatika, brezno

Brezno 22.08.2019
Dohodou
Učiteľ ZUŠ -akordeón, klavír

náplň práce: výchovno -vzdelávací proces-výučba hry na akordeóne a klavíri, brezno

Brezno 21.08.2019
700 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

892,50 € za mesiac

brezno

Brezno 20.08.2019
892,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

678,50 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa., brezno

Brezno 09.08.2019
678,50 € za mesiac
Ekonómka

Ekonómka

629 € za mesiac

náplň práce: ekonomické účtovníctvo rozpočtovej organizácie, odberateľské/dodávateľské faktúry, mesačná/ročná uzávierka rozpočtovej organizácie, mesačné výkazy, mzdy a personalistika. práca v programe made a vema. výhody: zmena úväzku možná po dohode., brezno

Brezno 24.07.2019
629 € za mesiac
Učiteľ/ka  materskej školy

Učiteľ/ka materskej školy

678,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/ka v materskej škole, brezno

Brezno 18.07.2019
678,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese., brezno

Brezno 10.07.2019
629 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

649,50 € za mesiac

brezno

Brezno 03.07.2019
649,50 € za mesiac
Učiteľ pre 2. stupeň základnej školy

náplň práce: učiteľ matematiky, brezno

Brezno 03.07.2019
708 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre ii. stupeň základných škôl - anglický jazyk a literatúra., brezno

Brezno 25.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie, brezno

Brezno 25.06.2019
828,50 € za mesiac
1 - 17 z 17
1 - 17 z 17