1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
Učiteľ matematiky

Učiteľ matematiky

759 € za mesiac

náplň práce: v zmysle § 11 a ods. 1 zákona nr sr č. 390/2011 z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 100 % úväzok kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec s...

Lučenec 18.06.2019
759 € za mesiac
recepčný/ná vo fitness

recepčný/ná vo fitness

520 € mesačne

náplň práce: recepčný/ná obsluha recepčného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre, lučenec

Lučenec 09.05.2019
520 € mesačne
Lektor pre vzdelávací program „Operátor CNC strojov\" /LC/

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Lučenec 29.04.2019
11 € za hodinu
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

530 € za mesiac

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky špeciálnej samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy. spolupráca pri výchove a vzdelávaní klientov v čase mimo vyučovania, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zameranie sa na efektívne využitie voľného...

Lučenec 29.04.2019
530 € za mesiac
Lektor - Automatizácia v automobilovom priemysle (LC)

náplň práce: - zodpovednosť za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovednosť za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovednosť za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov - spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít - zodpovednosť za zabezpečenie podpory pri realizácií aktivít vzdelávania najmä počas praktickej časti s cieľom dosiahnutia kvality a...

Lučenec 19.04.2019
11 € za hodinu
Riaditeľ základnej školy

Riaditeľ základnej školy

927,50 € za mesiac

náplň práce: riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod., lučenec

Lučenec 09.04.2019
927,50 € za mesiac
Riaditeľ základnej školy

Riaditeľ základnej školy

927,50 € za mesiac

náplň práce: riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod., lučenec

Lučenec 09.04.2019
927,50 € za mesiac
Učiteľ telesnej a šport. výchovy v aprob. SJL alebo ANJ

náplň práce: učiteľ strednej odbornej školy, lučenec

Lučenec 04.04.2019
Dohodou
Lektor pre vzdelávací program „Operátor CNC strojov\\\" /LC/

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Lučenec 08.03.2019
od 13,99 € za hodinu
Lektor - Operátor CNC strojov (LC)

náplň práce: - zodpovednosť za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc prax (cvičné cnc a profesionálne cnc) - lektor junior - zodpovednosť za zabezpečenie realizácie aktivít vzdelávania najmä počas praktickej časti na cvičnom a profesionálnom cnc vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania kovov 3. technológia spracovania...

Lučenec 08.03.2019
od 11 € za hodinu
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10