1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
recepčný/ná vo fitness

recepčný/ná vo fitness

520 € mesačne

náplň práce: recepčný/ná obsluha recepčného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre, lučenec

Lučenec 05.09.2019
520 € mesačne
Majster odbornej výchovy - Mechanik počítačových sietí

náplň práce: majster odbornej výchovy, práca so žiakmi na odbornej praxi, lučenec

Lučenec 04.09.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov

Učiteľ odborných predmetov

967,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre nižšie odborne vzdelávanie - vyučovanie odborných predmetov v učebnom odbore stavebná výroba - murárske práce., lučenec

Lučenec 26.08.2019
967,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

1104 € za mesiac

náplň práce: učiteľstvo l. strupňa učiteľ tsv, lučenec

Lučenec 15.08.2019
1104 € za mesiac
učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ anglického jazyka učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk v aprobácii, lučenec

Lučenec 14.08.2019
Dohodou
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

Dohodou

lučenec

Lučenec 01.09.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

630 € za mesiac

náplň práce: v súlade s platnou legislatívou, lučenec

Lučenec 31.07.2019
630 € za mesiac
asistent/asistentka učiteľky MŠ

náplň práce: asistent/ka učiteľky mš, lučenec

Lučenec 24.07.2019
Dohodou
Učiteľ matematiky

Učiteľ matematiky

759 € za mesiac

náplň práce: v zmysle § 11 a ods. 1 zákona nr sr č. 390/2011 z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 100 % úväzok kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec s...

Lučenec 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: v zmysle § 11 a ods. 1 zákona nr sr č. 390/2011 z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 23 - hodinový pracovný úväzok kategória zamestnanca: pedagogický...

Lučenec 08.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ chémie

Učiteľ chémie

759 € za mesiac

náplň práce: v zmysle § 11 a ods. 1 zákona nr sr č. 390/2011 z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 23 - hodinový pracovný úväzok kategória zamestnanca: pedagogický...

Lučenec 08.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľa/-ka pre predprimárne vzdelávanie s pracovným úväzkom 0,75% do triedy s vyučovacím jazykom slovenským v materskej škole - óvoda, daxnerova 15, fiľakovo, lučenec

Lučenec 04.07.2019
460 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie -  MAT, FYZ, TSV

lučenec

Lučenec 02.07.2019
759 € za mesiac
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13