1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
pedagogický asistent učiteľa

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 19.9.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „výberové konanie – pedagogický asistent v mmš“ na adresu obecného úradu. , revúca

Revúca 16.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

671 € mesačne

náplň práce: špeciálny pedagóg prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 19.9.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „výberové konanie – pedagogický asistent v mmš“ na adresu obecného úradu. bližšie informácie : https://www.muranskadlhaluka.sk/dokumenty/vyberove_konanie_mms_2019.pdf , revúca

Revúca 16.09.2019
671 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

600 € mesačne

náplň práce: asistent učiteľa, príprava učebne a materiálov, pomoc učiteľovi, kontakt s klientmi, miesto vhodné pre uoz so zdravotným postihnutím , vytvárené prostredníctvom projektu § 56 - príspevok na zdriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska výberové konanie sa uskutoční 14.8.2019 o 13.00 hod v zasadačke úpsvr revúca výhody: stravné lístky

Revúca 11.09.2019
600 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent vzdelanie podľa vyhlášky mš sr č. 437/2009 z.z. ďalšie požiadavky účasť na výberovom konaní dňa 11.09.2019 o 10,00 hod. v budove školy. na výberové konanie priniesť žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní. kontaktné informácie, revúca

Revúca 08.09.2019
612,50 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

600 € mesačne

náplň práce: asistent učiteľa, príprava učebne a materiálov, pomoc učiteľovi, kontakt s klientmi, miesto vhodné pre uoz so zdravotným postihnutím , vytvárené prostredníctvom projektu § 56 - príspevok na zdriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska výberové konanie sa uskutoční 16.8.2019 o 9.00 hod v zasadačke úpsvr revúca, pracovisko tornaľa

Revúca 04.09.2019
600 € mesačne
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením termín podania žiadosti : do 20.8.2019 na obálku uviesť "výberové konanie au" termín výberového konania: 23.8.2019 , na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len vybraní uchádzači. požadované doklady: a) písomná prihláška do výberového konania, b) profesijný životopis, c) overené kópie...

Revúca 15.08.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

556,60 € mesačne

náplň práce: učiteľka v mš ( zastupovanie počas md) prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne najneskôr do 16.8.2019 v zalepenej obálke označenej nápisom " výberové konanie - učiteľka mš 116" na adresu obecného úradu: požadované doklady: zoznam požadovaných dokladov: - písomná prihláška do výberového konania, - profesijný životopis, ...

Revúca 12.08.2019
556,60 € mesačne
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

556,50 € mesačne

náplň práce: učiteľ v modulovej mš prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne najneskôr do 16.8.2019 v zalepenej obálke označenej nápisom " výberové konanie - učiteľka mš 321" na adresu obecného úradu: požadované doklady: - písomná prihláška do výberového konania, - profesijný životopis, - overené kópie dokladov o vzdelaní - výpis z...

Revúca 12.08.2019
556,50 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

671 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy. uľahčuje adaptáciu dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na učebné prostredie a pomáha pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych, sociálnych a ďalších bariér. spoluorganizuje činnosť dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vychovávateľa., revúca

Revúca 09.08.2019
671 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku., revúca

Revúca 26.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ /ka ŠKD

náplň práce: vychovávateľ/ka škd zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca 2. profesijný životopis 3. úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní 4. súhlas so spracovaním osobých údajov všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 31.7.2019 na riaditeľstvo školy. škola bude...

Revúca 26.07.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca 2. profesijný životopis 3. úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní 4. súhlas so spracovaním osobých údajov všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 31.7.2019 na riaditeľstvo školy. škola bude...

Revúca 26.07.2019
Dohodou
majster odbornej výchovy pre odbor krajčír

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor krajčír výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 11.07.2019
Dohodou
majster odbornej výchovy pre odbor predavač

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor predavač výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 10.07.2019
Dohodou
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14