1 - 12 z 12
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

náplň práce: asistencia pedagógovi. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 01.09.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: majster odbornej výchovy v odbore mäsiar, poľnohospodár, strojár., rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov - strojárenstvo

náplň práce: ˇučiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo., rimavská sobota

Rimavská Sobota 01.09.2019
Dohodou
Učiteľ I. stupňa na základnej škole s VJM

náplň práce: učiteľ primárneho vzdelávania základenej škole s vjm. výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ slovenského jazyka

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka na základnej škole s vjm. výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ anglického jazyka na základnej škole s vjm výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ II.stupňa s aprobáciou matematika

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.07.2019
Dohodou
Učiteľ hry na gitaru

náplň práce: požadované doklady: žiadosť o prijatie do pacovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o najvyššom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať doporučene na adresu školy. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.07.2019
Dohodou
ADMINISTRATÍVNA LEKTORKA - ABSOLVENTSKÁ PRAX

náplň práce: administratívne a lektorské činnosti., rimavská sobota

Rimavská Sobota 15.07.2019
124 € za mesiac
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávateľom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, potvrdenie o praxi, overené fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním...

Rimavská Sobota 10.07.2019
724 € mesačne
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

náplň práce: riadteľ / riaditeľka materskej školy, nábrežie rimavy, hnúšťa. požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a doklady o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa §61 ods.7 zákona č.317/2009 z.z., potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti...

Rimavská Sobota 09.07.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy a na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. výhody: mzda od 612,50 do 759 € - mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa...

Rimavská Sobota 09.07.2019
612,50 € mesačne
1 - 12 z 12
1 - 12 z 12