1 - 12 z 12
Zoradit podľa:
Kariérový poradca

Kariérový poradca

900 € za mesiac

náplň práce: individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných klientov. tréning komunikačných zručností, prijímacích pohovorov a pod. tréning prípravy personálnej dokumentácie. administratíva aktivít. iné, podľa potrieb klientov a požiadaviek zamestnávateľa. výhody: dobrý pracovný kolektív. vyškolenie poradcu zdarma. získanie certifikátu a profesie v oblasti...

Rimavská Sobota 03.02.2020
900 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť v zmysle školskej legislatívy, vykonávána individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami., rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.01.2020
Dohodou
Učiteľ II. stupňa základnej školy (matematika - fyzika, matematika -  technika)

náplň práce: výchovno - vzdelávaciačinnosť v zmysle školskej legislatívy., rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.01.2020
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť v zmysle školskej legislatívy, vykonáva psychologickú diagnostiku. poskytuje individuálne skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie, rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.01.2020
Dohodou
Lektor/ka kurzov krásy

Lektor/ka kurzov krásy

5 € za hodinu

náplň práce: vav akademy, hľadá šikovného lektora/ku pre kurzy krásy. lektor: - kozmetiky, - pedikúry výhody: - zaujímavá práca v mladom a príjemnom kolektíve - práca v moderných a atraktívnych priestoroch spoločnosti - možnosť ďalšieho vzdelávania formou školení - zamestnanecké benefity, rimavská sobota

Rimavská Sobota 18.01.2020
5 € za hodinu
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

450 € mesačne

náplň práce: učiteľ v materskej škole., rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.01.2020
450 € mesačne
Učiteľ II.stupňa s aprobáciou matematika

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 15.01.2020
Dohodou
Riaditeľ materskej školy

náplň práce: riaditeľ materskej školy : kvalifikačné predpoklady odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch v platnom znení. prax najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti. vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 z.z. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť...

Rimavská Sobota 15.01.2020
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: dozor pri deťoch s vychovávateľom., rimavská sobota

Rimavská Sobota 15.01.2020
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov - strojárenstvo a poľnohospodárstvo

rimavská sobota

Rimavská Sobota 17.01.2020
Dohodou
Kariérový poradca

Kariérový poradca

900 € za mesiac

náplň práce: individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných klientov. tréning komunikačných zručností, prijímacích pohovorov a pod. tréning prípravy personálnej dokumentácie. administratíva aktivít. iné, podľa potrieb klientov a požiadaviek zamestnávateľa. výhody: dobrý pracovný kolektív. vyškolenie poradcu zdarma. získanie certifikátu a profesie v oblasti...

Rimavská Sobota 30.12.2019
900 € za mesiac
Administratívna lektorka - absolventská prax

náplň práce: administratívne ekonomické a lektorské činnosti., rimavská sobota

Rimavská Sobota 09.12.2019
132 € za mesiac
1 - 12 z 12
1 - 12 z 12