1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
učiteľ pre II.stupeň ZŠ - aprobácia ANJ + DEJ

žarnovica

Žarnovica 10.09.2019
Dohodou
Riaditeľka materskej školy

Riaditeľka materskej školy

678,50 € za mesiac

žarnovica

Žarnovica 10.09.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

800 € za mesiac

náplň práce: vychovávanie detí mimo školského vyučovania. organizovanie a kontrolovanie detských aktivít v čase ich voľna. rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov detí mimo vyučovania. vedenie rôznych záujmových skupín a krúžkov (hudobné, športové, remeselné, atď.). organizovanie rôznych výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí a podobne. konzultovanie a riešenie vzniknutých...

Žarnovica 01.08.2019
800 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učiteľom materskej školy. výhody: mzda v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a...

Žarnovica 16.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy, pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu v odbornom učilišti., žarnovica

Žarnovica 08.07.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

612,50 € za mesiac

náplň práce: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy na požiadanie, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiaka /všetky presuny žiaka/, c) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho...

Žarnovica 03.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ/ka 1.- 4. roč.

Učiteľ/ka 1.- 4. roč.

828,50 € za mesiac

žarnovica

Žarnovica 03.07.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium, - v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích...

Žarnovica 03.07.2019
700 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8