1 - 5 z 5
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

náplň práce: žiadosti zasielajte na adresu školy: zš hodruša hámre č. 227, 966 61 alebo na e-mailovú adresu: zshamre.skola@zoznam.sk najneskôr do 28.02.2020. požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania. vybraní...

Žarnovica 14.02.2020
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: žiadosti zasielajte na adresu školy: zš hodruša hámre č. 227, 966 61 alebo na e-mailovú adresu: zshamre.skola@zoznam.sk najneskôr do 28.02.2020. požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania. vybraní...

Žarnovica 14.02.2020
Dohodou
Vychovávateľ - Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v cdr nová baňa., žarnovica

Žarnovica 11.02.2020
Dohodou
Riaditeľ/ka materskej školy

Riaditeľ/ka materskej školy

817,50 € za mesiac

žarnovica

Žarnovica 02.02.2020
817,50 € za mesiac
Odborný zamestnanec - liečebný pedagóg

náplň práce: samostatná odborná činnosť zahrňujúca liečebno-výchovnú psychoterapeutickú individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg špeciálno-pedagogickej poradne a špeciálnej školy., žarnovica

Žarnovica 16.01.2020
Dohodou
1 - 5 z 5
1 - 5 z 5