1 - 19 z 19
Zoradit podľa:
Pracovník jedinečného detského sveta MiniMe

náplň práce: je práca s deťmi vašou vysnívanou prácou? cítite sa medzi deťmi ako ryba vo vode? sú kreativita a schopnosť improvizácie vašimi silnými stránkami? zodpovednosť a dôslednosť je pre vás samozrejmosťou? chcete sa rozvíjať v prostredí 4-hviezdičkového hotela orientovaného službami na rodiny s deťmi? ak sú vaše odpovede kladné, tak určite hľadáme práve vás. vašou prácou...

Žiar nad Hronom 05.09.2019
580 € za mesiac
Trenér

Trenér

Dohodou

náplň práce: osobný trenér, vedenie skupinových tréningov, poradenstvo výhody: prácu v zaujímavom prostredí, posilovňa je plne vybavená, klasické fitness stroje i funkčná miestnosť s príslušenstvom i gymnastickými prvky, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 27.08.2019
Dohodou
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

520 € mesačne

náplň práce: učiteľ/ka - hra na klavíri - korepetície, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach. pobočky školy: žiar nad hronom, janova lehota

Žiar nad Hronom 07.08.2019
520 € mesačne
Administratívno-technický pracovník/čka

náplň práce: správa registratúrneho strediska, správa skladu učebníc, sekretárske práce - spracovanie a evidencia došlej a odoslanej pošty, upratovacie práce., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 07.08.2019
520 € za mesiac
Psychológ NP DEI III

náplň práce: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení spod a sk, - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s...

Žiar nad Hronom 06.08.2019
Dohodou
ekonóm/ka - mzdárka

náplň práce: ovládanie podvojného účtovníctva, žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, odpis z registra trestov, súhlas na použitie osobných údajov v zmysle §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 z.z., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.08.2019
Dohodou
Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie - matematika

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v predmete matematika, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 30.07.2019
828,50 € za mesiac
Vychovávateľ - Koordinátor samostatnej skupiny

náplň práce: - riadenie a koordinovanie pracovného tímu v samostatnej skupine, prípadne samostatnej špecializovanej skupine - organizovanie pracovného času na skupine, plánovanie dovoleniek a riešenie vzniknutých situácií - zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom - kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu - výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine - komunikovanie s...

Žiar nad Hronom 17.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: zabezpečovanie náhradnej starostlivosti pre deti v centre pre deti a rodiny, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečovanie základných potrieb deťom umiestneným na jednotlivých skupinách v centre pre deti a rodiny, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie voľnočasových aktivít a ďalšie práce...

Žiar nad Hronom 17.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: - vedenie osobnej dokumentácie (osobný spis) dieťaťa v špeciálnopedagogickej starostlivosti - realizácia špeciálnopedagogickej diagnostiky, rediagnostiky - tvorba, písanie špeciálnopedagogických správ z diagnostického vyšetrenia - tvorba individuálnych a skupinových plánov špeciálnopedagogickej práce s deťmi - vedenie záznamov o spolupráci pri riešení...

Žiar nad Hronom 16.07.2019
Dohodou
Učiteľ pedagogických predmetov

náplň práce: elokované pracovisko ssošp ebg v žiari nad hronom príjme do svojich radov učiteľa pedagogických predmetov. výhody: v zmysle osobitných právnych predpisov, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 13.07.2019
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (pravidelne a systematicky individuálne pracuje so žiak mi so švvp a so szp). vykonáva aj...

Žiar nad Hronom 11.07.2019
Dohodou
Učiteľ odborných strojárskych predmetov

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v strojárskych predmetoch v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, operátor strojárskej výroby., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 09.07.2019
828,50 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

883,50 € za mesiac

náplň práce: vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, zabezpečuje sociálny servis pre žiakov, poskytuje pomoc žiakom zo szp, spolupracuje s triednymi učiteľmi, poskytuje poradenstvo rodičom žiakov zo szp, vedie presnú evidenciu riešených prípadov, práca v segregovaných komunitách, spolupodieľa sa na vypracovaní akčného plánu inkluzívneho vzdelávania, zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach...

Žiar nad Hronom 01.07.2019
883,50 € za mesiac
Plavčík

Plavčík

Dohodou

žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka geografie

Učiteľ/ka geografie

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetu geografia., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 23.06.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ/ka dizajnu

Učiteľ/ka dizajnu

1000 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v odbore dizajn (v oblasti navrhovania a praxe), žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 23.06.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii matematika - chémia - informatika, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: čiastočný úväzok učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii telesná výchova - geografia, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
1 - 19 z 19
1 - 19 z 19