1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Učiteľ pre primárne vzdelanie

zvolen

Zvolen 07.06.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - telesná výchova v kombinácii s iným vyučovacím predmetom + ii. trénerská trieda vo futbale, zvolen

Zvolen 08.06.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov- stavebná výroba, murár

zvolen

Zvolen 05.06.2019
800 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

966 € za mesiac

náplň práce: spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami zš, uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomoc pri prekonávaní bariér vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, vykonávanie pedagogického dozoru pri žiakoch so švvp, účasť na voľnočasových aktivitách so žiakmi so švvp, komunikácia s rodičmi, pomoc pri príprave na vyučovanie žiakom po skončení vyučovania., zvolen

Zvolen 23.05.2019
966 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

1235 € za mesiac

náplň práce: poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívneho tímu zš, zvolen

Zvolen 23.05.2019
1235 € za mesiac
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

800 € za mesiac

zvolen

Zvolen 15.05.2019
800 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1300 € za mesiac

náplň práce: vedenie školy., zvolen

Zvolen 30.04.2019
1300 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - anglický jazyk

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka na základnej škole, zvolen

Zvolen 26.04.2019
850 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

678,50 € za mesiac

zvolen

Zvolen 02.04.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy

náplň práce: vzdelávanie žiakov odborných predmetov učebného odboru murár a stavebná výroba., zvolen

Zvolen 22.03.2019
od 850 € za mesiac
Psychológ v CPPPaP Zvolen

zvolen

Zvolen 20.03.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

od 678,50 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy - so zameraním na elektro, zvolen

Zvolen 15.03.2019
od 678,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

od 678,50 € za mesiac

zvolen

Zvolen 16.03.2019
od 678,50 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov

Učiteľ odborných predmetov

od 759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ odborných elektro predmetov, zvolen

Zvolen 16.03.2019
od 759 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14