1 - 20 z 134
Zoradit podľa:
Psychológ NP DEI III

Psychológ NP DEI III

900 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v...

Sabinov 13.09.2019
900 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: edukácia žiakov., kežmarok

Kežmarok 13.09.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľka v MŠ

bardejov

Bardejov 11.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ/-ka v ŠKD

Vychovávateľ/-ka v ŠKD

675 € za mesiac

náplň práce: vychovávanie detí mimo školského vyučovania. organizovanie a kontrolovanie aktivity žiakov v čase ich voľna. výhody: zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť 2. profesijný životopis 3. súhlas so spracovaním osobných údajov 4. kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 5. čestné prehlásenie o bezúhonnosti 6. lekárske potvrdenie o fyzickej a psychickej spôsobilosti na...

Prešov 11.09.2019
675 € za mesiac
administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený

náplň práce: vedenie účtovníctva, snina

Snina 11.09.2019
709,50 € mesačne
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 11.09.2019
753 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

580 € za mesiac

náplň práce: osobná asistencia pri dieťati so zdravotným hendikepom v mš., bardejov

Bardejov 10.09.2019
580 € za mesiac
Učiteľ na 1. supeň ZŠ

Učiteľ na 1. supeň ZŠ

950 € za mesiac

kežmarok

Kežmarok 10.09.2019
950 € za mesiac
Pomocná sila v školskej kuchyni

stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
Dohodou
Vychovávateľka

náplň práce: min. maturita, spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času, !!! kontaktovanie len e-mailom : riaditel@grundschule.sk, nie telefonicky... poslať žiadosť a životopis, výkon : kežmarok, nástup september 2019.

Kežmarok 09.09.2019
Dohodou
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

Dohodou

stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: vyučovanie predmetov matematika - fyzika na druhom stupni zš, triednictvo, vedenie záujmových útvarov., prešov

Prešov 10.09.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

624 € mesačne

náplň práce: práca v materskej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
624 € mesačne
učiteľ/-ka v MŠ

učiteľ/-ka v MŠ

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, učiteľ/-ka v predškolskom zariadení (mš), vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 09.09.2019
746,50 € mesačne
Asistent učiteľa materskej školy

náplň práce: asistent učiteľa v mš, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
Dohodou
Učiteľ základnej umeleckej školy

náplň práce: učiteľ zuš - tanečný odbor. požadovaná prax 15 rokov., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
1002,50 € mesačne
Asistent

Asistent

750 € za mesiac

náplň práce: pomoc žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami., kežmarok

Kežmarok 08.09.2019
750 € za mesiac
Pedagogický asistent

náplň práce: asistent učiteľa - pomáha skvalitniť prácu žiaka. 1 pracovné miesto na celý pracovný úväzok ( 37,5 hod. / týždenne ) a 1 pracovné miesto na 0,68 úväzok ( 25,5 hod. / týždenne ). , poprad

Poprad 07.09.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

743 € za mesiac

levoča

Levoča 06.09.2019
743 € za mesiac
Obsluha zákazníkov fitness centra

náplň práce: - obsluha zákazníkov, základná údržba zariadenia fitnesscentra - projekt úpsvar - miesto vytvorené v rámci np §54 praxou k zamestnaniu - podmienka: vek do 29 rokov, minimálne 1 mesiac v evidencii úradu práce, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
520 € za mesiac
1 - 20 z 134
1 - 20 z 134