1 - 20 z 34
Zoradit podľa:
pomocný knihovník/knihovníčka

náplň práce: pracovné miesto bude vytvorené v nadväznosti na príspevok v rámci aotp - § 50j – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie je v zmysle ustanovenia § 8 zákona o službách zamestnanosti na účely príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j ods.1 definovaný iba podľa písmen b), c) a d)...

Poprad 24.01.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738,50 € za mesiac

prešov

Prešov 24.01.2020
738,50 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

Vysokoškolský učiteľ

1000 € za mesiac

náplň práce: prednášky, vedenie záverečných prác v štud. programe kt so špecializáciou na dogmatickú a fundamentálnu teológiu, levoča

Levoča 22.01.2020
1000 € za mesiac
Majster odbornej výchovy-mechanik stavebno-inštalačných zar.

náplň práce: majster odbornej výchovy - mechanik stavebno-inštalačných zariadení. výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy. výhody: základná zložka mzdy stanovená od dosiahnutého stupňa vzdelania (uso, resp. vš 1 st.)., kežmarok

Kežmarok 22.01.2020
738,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - murár, stavebná výroba

náplň práce: majster odbornej výchovy - murár, resp. stavebná výroba. výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy vyučený v odbore. výhody: základná zložka mzdy je stanovená od dosiahnutého stupňa vzdelania (uso, resp. vš 1. st...)., kežmarok

Kežmarok 22.01.2020
738,50 € za mesiac
Učiteľ pre II. stupeň ZŠ s aprobáciou matematika

náplň práce: vzdelávanie žiakov ii. stupňa základnej školy v matematike výhody: vykonávanie ostatných pracovných činnosti súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku. dovolenka 45 dní/rok., prešov

Prešov 22.01.2020
915 € za mesiac
Učiteľka 1. stupeň ZŠ

Učiteľka 1. stupeň ZŠ

907,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, triednictvo, telesná výchova na 2. stupni zš výhody: pracovný pomer na dobu určitú - počas zastupovania md, prešov

Prešov 21.01.2020
907,50 € za mesiac
Učiteľ na 1. stupeň ZŠ

Učiteľ na 1. stupeň ZŠ

920 € za mesiac

kežmarok

Kežmarok 22.01.2020
920 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výtvarného odboru zuš. výhody: príspevok na cestovné výdavky, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 20.01.2020
998 € za mesiac
Office asistent/-ka

Office asistent/-ka

650 € za mesiac

náplň práce: • vedenie pokladne; • administratívne práce súvisiace s firemnou korešpondenciou; • spracovávanie vnútorných predpisov, aktívna spolupráca s inými oddeleniami; • spravovanie internej dokumentácie a archivácia dokumentov; • spravovanie dokumentácie pre výkon činnosti spoločnosti; • asistentská činnosť (plánovanie a organizovanie stretnutí, zápisy zo stretnutí...

Poprad 20.01.2020
650 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Operátor CNC strojov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - zodpovedný za...

Prešovský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Prešovský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Prešovský kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
Lektor jazyka AJ, NJ, FJ, ŠJ, MJ

náplň práce: - pripravovanie obsahovej stránky náplne kurzov jazyka, - obstarávanie študijných materiálov a didaktických pomôcok, - prednášanie učebnej látky, neúradné preklady, - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok., prešov

Prešov 15.01.2020
5 € za hodinu
Pomocný pracovník údržby budov a areálu, vrátnik

náplň práce: upratovanie areálu školy. pomoc pri dovoze stravy. činnosť na vrátnici., kežmarok

Kežmarok 15.01.2020
580 € za mesiac
Učiteľ špeciálnej školy

Učiteľ špeciálnej školy

887,50 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie žiakov., kežmarok

Kežmarok 16.01.2020
887,50 € za mesiac
Koordinátor dobrovoľníkov

Koordinátor dobrovoľníkov

580 € za mesiac

náplň práce: koordinátor dobrovoľníkov sa bude podieľať na plnení úloh pri akciách, bude dohliadať na bezpečnosť a poriadok., svidník

Svidník 17.01.2020
580 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výučba vo výtvarnom odbore zuš - prípravné a základné štúdium, prezentácia žiakov zuš, zapojenie žiakov do súťaží, organizovanie tvorivých dielní, vernisáží, plenerov a výtvarných táborov. výhody: príspevok na cestovné náklady, služobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie, prešov

Prešov 14.01.2020
998 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

624 € mesačne

náplň práce: práca v materskej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 13.01.2020
624 € mesačne
Učiteľ (2.stupeň základnej školy)

náplň práce: učiteľ predmetu matematika na 2. stupni zš., bardejov

Bardejov 13.01.2020
915 € za mesiac
1 - 20 z 34
1 - 20 z 34